Επιλογή Σελίδας

Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) ενημερώνει σχετικά με δημοσίευμα στον Τύπο, ημερομηνίας 26 Ιουνίου 2020, που αφορά αίτημα του ΔΣΜΚ προς την ΑΗΚ για απομάκρυνση του Διευθυντή Λειτουργίας & Προσωπικού από τον ΔΣΜΚ, ότι ο λόγος που δίδεται στο εν λόγω δημοσίευμα δεν είναι ο μόνος αλλά ούτε και ο κύριος λόγος.

Περαιτέρω, ο ΔΣΜΚ επιβεβαιώνει ότι κανένα πρόβλημα δεν υπάρχει στην ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του Οργανισμού και ότι ο ΔΣΜΚ ανταποκρίνεται πλήρως στις αρμοδιότητες του, όπως αυτές ορίζονται από την νομοθεσία, αφού η συντριπτική πλειοψηφία των Υπαλλήλων έχει μια πολύ καλή συνεργασία με τον Διευθυντή.

Οποιαδήποτε αναφορά στο δημοσίευμα σε προσωπικά δεδομένα του Διευθυντή Λειτουργίας & Προσωπικού δεν έχουν δοθεί από τον ΔΣΜΚ.

Λευκωσία, 29 Ιουνίου 2020

Font Resize