Επιλογή Σελίδας

Περιγραφή Διαδικασίας Υποβολής/Προβολής Εργασιών στο ΣΜ/Π

Ακολουθούν:

με πλήρη περιγραφή της διαδικασίας υποβολής, έγκρισης και καταχώρησης Αιτήσεων για εργασίες στο Σύστημα Μεταφοράς οι οποίες δυνατόν να επηρεάζουν την όλη αξιοπιστία και εύρυθμη λειτουργία του Συστήματος Μεταφοράς και Παραγωγής.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς