Επιλογή Σελίδας

Κανόνες Μεταφοράς & Διανομής – Έκδοση 4.0.2 (Τροποποιητική)

Η Τροποποιητική Έκδοση 4.0.2 των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής έχει εγκριθεί από τη ΡΑΕΚ, σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων και τίθεται σε ισχύ από την 10η Νοεμβρίου 2017. Σχετική ανακοίνωση της ΡΑΕΚ έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη...

Διαβούλευση Αρ.1/2017 επί των Προτεινόμενων Τροποποιήσεων στην Έκδοση 4.0.0 και 4.0.1 των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής

Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) ανακοινώνει την έναρξη διαβούλευσης (Διαβούλευση Αρ. 1/2017) επί των Προτεινόμενων Τροποποιήσεων στην Έκδοση 4.0.0 και 4.0.1 των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής. Η διαβούλευση θα διαρκέσει από τις 17 Μαΐου 2017 μέχρι...

Κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισμού Έκδοση 2.0.0 (Μάιος 2017)

Με βάση την απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 84/2017 και στα πλαίσια πλήρους διαφάνειας, ενημέρωσης και έγκαιρης πληροφόρησης όλων των ενδιαφερομένων επενδυτών για τυχόν δραστηριοποίηση τους στον τομέα της ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρισμού αλλά και για ενημέρωση των οποιωνδήποτε...

Τροποποιητική έκδοση 4.0.1 των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής

Η Έκδοση 4.0.1 των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής έχει τροποποιηθεί σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων. Η νέα Τροποποιητική Έκδοση 4.0.1 των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής τίθεται σε ισχύ από την 21η Οκτωβρίου 2016 και είναι...

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Εκδήλωση για την επιτυχή ολοκλήρωση του Έργου Αναβάθμισης του Συστήματος Τηλελέγχου και Διαχείρισης Ενέργειας (ΣΤΗΔΕ – SCADA/EMS) του Εθνικού Κέντρου Ελέγχου Ενέργειας στο Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΚΕΕ)

Ημερομηνία Έκδοσης: Απρ. 07, 2016 O Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου πραγματοποίησε τη Δευτέρα 4 Απριλίου 2016, Εκδήλωση για την επιτυχή ολοκλήρωση του Έργου Αναβάθμισης του Συστήματος Τηλελέγχου και Διαχείρισης Ενέργειας (ΣΤΗΔΕ – SCADA/EMS) του Εθνικού...

Διαβούλευση Αρ.1/2016 επί των Προτεινόμενων Τροποποιήσεων στην Έκδοση 4.0.0 των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής

Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) ανακοινώνει την έναρξη διαβούλευσης (Διαβούλευση Αρ. 1/2016) επί των Προτεινόμενων Τροποποιήσεων στην Έκδοση 4.0.0 των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής. Η διαβούλευση θα διαρκέσει από τις 24 Μαρτίου μέχρι τις 3 Απριλίου...
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς