Επιλογή Σελίδας

Παράταση Δημόσιας Διαβούλευσης Αρ. 1/2020 Τροποποίηση των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής

Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) ανακοινώνει Παράταση της Δημόσιας Διαβούλευσης μέχρι 2 Ιουλίου 2020. Ως εκ τούτου, όλα τα σχόλια και εισηγήσεις θα πρέπει να παραληφθούν από τον ΔΣΜΚ το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 2 Ιουλίου 2020 ώρα 14:00. Όλες οι...

Παράταση Δημόσιας Διαβούλευσης Αρ.2/2020 μέχρι 2 Ιουλίου 2020 για Τροποποίηση των Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού

Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) ανακοινώνει την παράταση της Δημόσιας Διαβούλευσης Αρ. 2/2020 επί των Προτεινόμενων Τροποποιήσεων στην έκδοση 2.1.0 των Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού (Προσχέδιο ενοποιημένης έκδοσης 2.2.0), μέχρι την Πέμπτη, 2 Ιουλίου...

Μείωση Ζήτησης Ηλεκτρισμού λόγω COVID-19

Ο ΔΣΜΚ ανακοινώνει ότι λόγω των μέτρων που λήφθηκαν για περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού στην Κύπρο, συνεχίστηκε να παρατηρείται και τον μήνα Μάιο μείωση της ζήτησης ηλεκτρισμού. Συγκεκριμένα για τον μήνα Μάιο, η ζήτηση ηλεκτρισμού το 2020 ανήλθε στις 336 GWh σε...

Διαβούλευση Αρ. 1/2020 Τροποποίηση Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής

Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) ανακοινώνει την έναρξη της Δημόσιας Διαβούλευσης Αρ.1/2020 επί των Προτεινόμενων Τροποποιήσεων των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής, οι οποίες αφορούν την Ενοποιημένη Έκδοση 5.3.0. Η Διαβούλευση θα διαρκέσει από τις 18...

Διαβούλευση Αρ. 2/2020 Τροποποίηση Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού

Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) ανακοινώνει την έναρξη διαβούλευσης (Διαβούλευση Αρ. 2/2020) επί των Προτεινόμενων Τροποποιήσεων στην έκδοση 2.1.0  των Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού (Προσχέδιο ενοποιημένης έκδοσης 2.2.0). Η διαβούλευση θα διαρκέσει από...

Έγκριση Προτεινόμενων Τροποποιήσεων στους Κανόνες Μεταφοράς και Διανομής Τροποποιητική Έκδοση 4.0.3 και Ενοποιημένη Έκδοση 5.2.0

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) με την απόφαση Αρ. 127/2020, ημερομηνίας 28/04/2020, ενέκρινε την τροποποίηση των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής (ΚΜΔ) Τροποποιητική Έκδοση 4.0.3 και Ενοποιημένη Έκδοση 5.2.0. Η Τροποποιητική Έκδοση 4.0.3 των Κανόνων Μεταφοράς...