Επιλογή Σελίδας

Αποτελέσματα Αποκάλυψης του Ενεργειακού Μείγματος της Ηλεκτρικής Ενέργειας της Κύπρου για το 2020

Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου εφαρμόζοντας την Απόφαση της ΡΑΕΚ 1279/2015 για τη Μεθοδολογία Υπολογισμού του Εθνικού Ενεργειακού Μείγματος της Ηλεκτρικής Ενέργειας της Κύπρου και Μείγματος Προμηθευτή, δημοσιοποιεί, με την ανακοίνωση αυτή, το Τελικό Εθνικό...

Δεύτερη Ενημερωτική παρουσίαση Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) σχετικά με τις Εκκαθαρίσεις και Τιμολογήσεις στην Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού (ΑΑΗ)

Ενημερώνεστε ότι στα πλαίσια της σειράς ενημερωτικών παρουσιάσεων που εγκαινίασε ο ΔΣΜΚ με σκοπό την πληροφόρηση, ενημέρωση και προετοιμασία των ενδιαφερομένων σχετικά με τη συμμετοχή στην ΑΑΗ, η επόμενη παρουσίαση έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη, 11/5/2021. Η...

Πρώτη Ενημερωτική Παρουσίαση ΑΑΗ και Εγχειρίδιο Διεπαφών Συμμετεχόντων

Ο ΔΣΜΚ ενημερώνει ότι έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του οι διαφάνειες της πρώτης ενημερωτικής παρουσίασης για την Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού, η οποία πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 30 Μαρτίου 2021, καθώς και το τεχνικό εγχειρίδιο διεπαφών των συμμετεχόντων...

Αναθεώρηση Οδηγίας στην οποία περιγράφεται η Διαδικασία Ένταξης στη Μεταβατική Ρύθμιση της Αγοράς Ηλεκτρισμού

Ενημερώνεστε ότι ο ΔΣΜΚ αναθεώρησε την Οδηγία στην οποία περιγράφεται η Διαδικασία Ένταξης στη Μεταβατική Ρύθμιση της Αγοράς Ηλεκτρισμού. Μια σημαντική αλλαγή είναι η ανάγκη υποβολής της αίτησης ένταξης σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή τουλάχιστον 8 εβδομάδες πριν από...

Ενημερωτικές παρουσιάσεις από τον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) σχετικά με τη λειτουργία της Ανταγωνιστικής Αγοράς Ηλεκτρισμού (ΑΑΗ)

Ενημερώνεστε ότι ο ΔΣΜΚ προγραμματίζει σειρά ενημερωτικών παρουσιάσεων με σκοπό την πληροφόρηση, ενημέρωση και προετοιμασία των ενδιαφερομένων σχετικά με τη συμμετοχή στην ΑΑΗ. Οι παρουσιάσεις θα καλύψουν, στο βαθμό του δυνατού, όλες τις διεργασίες της Αγοράς...

Διορισμός του Διευθυντή Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ)

Ο Κύριος Σταύρος Σταυρινός διορίστηκε ως Διευθυντής του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) για περίοδο 6 ετών, με ισχύ από 22 Δεκεμβρίου 2020 μέχρι 21 Δεκεμβρίου 2026. Ο διορισμός έγινε από το Υπουργικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρία του στις 22 Δεκεμβρίου...