Επιλογή Σελίδας

Ενημέρωση ενδιαφερομένων σχετικά με την ΑΑΗ

Ενημερώνεστε ότι στα πλαίσια της πληροφόρησης, ενημέρωσης και προετοιμασίας των ενδιαφερομένων σχετικά με τη συμμετοχή στην ΑΑΗ, ολόκληρο το υλικό των Ενημερωτικών Παρουσιάσεων καθώς επίσης και επιπλέον ενημερωτικό υλικό βρίσκεται αναρτημένο στον ιστόχωρο του ΔΣΜΚ,...

Τέταρτη Ενημερωτική Παρουσίαση Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) σχετικά με τη Συμμετοχή των ΑΠΕ στην Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού

Ενημερώνεστε ότι στα πλαίσια της σειράς ενημερωτικών παρουσιάσεων που εγκαινίασε ο ΔΣΜΚ με σκοπό την πληροφόρηση, ενημέρωση και προετοιμασία των ενδιαφερομένων σχετικά με τη συμμετοχή στην ΑΑΗ, η επόμενη παρουσίαση έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα, 1/11/2021. Η...

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συνομολόγηση Συμφωνίας του ΔΣΜΚ με το ΧΑΚ για την παροχή υπηρεσιών Οίκου Εκκαθάρισης και Φορέα Κάλυψης για την Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) και το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) υπέγραψαν την Τετάρτη 20 Οκτωβρίου...

Νόμος Ν.130(Ι)/2021 – Ανεξαρτησία του ΔΣΜΚ

Ο περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμος του 2021 (Ν.130(Ι)/2021) ψηφίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 23 Σεπτεμβρίου 2021 και δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας στις 7 Οκτωβρίου 2021. Με την έναρξη της ισχύος του Ν.130(Ι)/2021...

Ανακοίνωση του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου για το Σύστημα Διαχείρισης Αγοράς Ηλεκτρισμού (Market Management System – MMS) το οποίο θα διευκολύνει το άνοιγμα της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας στον ανταγωνισμό

Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) ενημερώνει ότι το έργο για προμήθεια και ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Αγοράς Ηλεκτρισμού «Market Management System for the Cyprus Electricity Market (Software and Hardware)», έχει συμπεριληφθεί στο Σχέδιο Ανάκαμψης...

Διαβούλευση Αρ. 1/2021 Τροποποίηση Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού

Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) ανακοινώνει την έναρξη διαβούλευσης (Διαβούλευση Αρ. 1/2021) επί των Προτεινόμενων Τροποποιήσεων στην έκδοση 2.0.0 των Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού (Προσχέδιο Τροποποιητικής Έκδοσης 2.0.3). Η διαβούλευση θα διαρκέσει από...
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς