Επιλογή Σελίδας

Αίτημα ΔΣΜΚ προς ΑΗΚ για Απομάκρυνση Διευθυντή Λειτουργίας & Προσωπικού από τον ΔΣΜΚ

Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) ενημερώνει σχετικά με δημοσίευμα στον Τύπο, ημερομηνίας 26 Ιουνίου 2020, που αφορά αίτημα του ΔΣΜΚ προς την ΑΗΚ για απομάκρυνση του Διευθυντή Λειτουργίας & Προσωπικού από τον ΔΣΜΚ, ότι ο λόγος που δίδεται στο εν...

Καταγγελίες Συντεχνιών ΑΗΚ προς ΡΑΕΚ για Αποφάσεις του Διευθυντή ΔΣΜΚ

Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) ενημερώνει σχετικά με δημοσίευμα στον Τύπο που αφορά καταγγελίες Συντεχνιών της ΑΗΚ προς τη ΡΑΕΚ ότι σε καμία περίπτωση ο ΔΣΜΚ δεν έχει ενεργοποιήσει το άρθρο 71 του Νόμου 122(Ι) του 2003 και τροποποιήσεων αυτού και σε...

Σοβαρή Διαταραχή στο Σύστημα Μεταφοράς

Την Πέμπτη 11 Ιουνίου 2020 και ώρα 07.21 λόγω σοβαρής βλάβης στο Σύστημα Μεταφοράς, προκλήθηκε ολική σβέση του Υποσταθμού Μεταφοράς «Ξεροπόταμος» με αποτέλεσμα να διακοπεί η ηλεκτροδότηση σε καταναλωτές της επαρχίας Πάφου. Μετά την αξιολόγηση της βλάβης το Εθνικό...

Παράταση Δημόσιας Διαβούλευσης Αρ. 1/2020 Τροποποίηση των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής

Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) ανακοινώνει Παράταση της Δημόσιας Διαβούλευσης μέχρι 2 Ιουλίου 2020. Ως εκ τούτου, όλα τα σχόλια και εισηγήσεις θα πρέπει να παραληφθούν από τον ΔΣΜΚ το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 2 Ιουλίου 2020 ώρα 14:00. Όλες οι...

Παράταση Δημόσιας Διαβούλευσης Αρ.2/2020 μέχρι 2 Ιουλίου 2020 για Τροποποίηση των Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού

Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) ανακοινώνει την παράταση της Δημόσιας Διαβούλευσης Αρ. 2/2020 επί των Προτεινόμενων Τροποποιήσεων στην έκδοση 2.1.0 των Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού (Προσχέδιο ενοποιημένης έκδοσης 2.2.0), μέχρι την Πέμπτη, 2 Ιουλίου...

Μείωση Ζήτησης Ηλεκτρισμού λόγω COVID-19

Ο ΔΣΜΚ ανακοινώνει ότι λόγω των μέτρων που λήφθηκαν για περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού στην Κύπρο, συνεχίστηκε να παρατηρείται και τον μήνα Μάιο μείωση της ζήτησης ηλεκτρισμού. Συγκεκριμένα για τον μήνα Μάιο, η ζήτηση ηλεκτρισμού το 2020 ανήλθε στις 336 GWh σε...
Font Resize