Επιλογή Σελίδας

Φιλοξενία συναντήσεων επιτροπής του oργανισμού European Network of Transmission System Operators for Electricity (ENTSO-e)

Στις 19, 20 και 21 Ιουνίου 2023 φιλοξενήθηκαν στην Κύπρο από τον ΔΣΜΚ η Επιτροπή Ανάπτυξης Συστήματος ENTSO-e (ENTSO-e System Development Committee) για την 98η της συνάντηση και σχετικό σεμινάριο στρατηγικής (Strategy Seminar on Data/Hydrogen and integrated...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ενοικίαση γραφείων για κάλυψη στεγαστικών αναγκών του ΔΣΜΚ

Αριθμός Πρόσκλησης: ΔΣΜΚ19-2023 Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) απευθύνει πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος από νομικά ή φυσικά πρόσωπα με σκοπό την ενοικίαση γραφείων για κάλυψη άμεσων στεγαστικών αναγκών του. Σε περίπτωση όπου, νομικό ή φυσικό...

Ενεργειακό Μείγμα της Ηλεκτρικής Ενέργειας της Κύπρου για το 2022

Ενεργειακό Μείγμα της Ηλεκτρικής Ενέργειας της Κύπρου για το 2022 Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου εφαρμόζοντας την Απόφαση της ΡΑΕΚ 1279/2015 για τη Μεθοδολογία Υπολογισμού του Εθνικού Ενεργειακού Μείγματος της Ηλεκτρικής Ενέργειας της Κύπρου και Μείγματος...

Δημόσια Διαβούλευση Αρ. 04/2023 για την Τροποποιητική Έκδοση 2.1 του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς 2023-2032

Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) ανακοινώνει την έναρξη της Δημόσιας Διαβούλευσης Αρ. 04/2023 που αφορά στην Τροποποιητική Έκδοση 2.1 του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς 2023-2032 Η Διαβούλευση θα διαρκέσει από τις 31 Μαΐου 2023...

Nέα έκδοση του “Εγχειριδίου Διεπαφών Συμμετεχόντων στην ΑΑΗ”

Έχει αναρτηθεί, κάτω από την ενότητα “Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού”, η νέα έκδοση του “Εγχειριδίου Διεπαφών Συμμετεχόντων στην ΑΑΗ”, η οποία αποτελείται από συνολικά 3 (τρία) αρχεία, ως ακολούθως: Market Participant InterfacesV1_3.pdf, το οποίο συμπεριλαμβάνει...

Ασφάλεια Συστημάτων από Κυβερνοεπιθέσεις

Προς όλους τους Φορείς, οι οποίοι είναι διασυνδεδεμένοι με τα δίκτυα Πληροφορικής του ΔΣΜΚ O ΔΣΜΚ ενημερώνει ότι λαμβάνει κάθε ενδεικνυόμενο μέτρο προστασίας για αποτροπή διασποράς ενδεχόμενης κυβερνοεπίθεσης, από συστήματα Συμμετεχόντων στην ΑΑΗ ή άλλων εμπλεκομένων...