Επιλογή Σελίδας

Μείωση Ζήτησης Ηλεκτρισμού λόγω COVID-19

Ο ΔΣΜΚ ανακοινώνει ότι λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού και των σχετικών μέτρων για περιορισμό της εξάπλωσής του στην Κύπρο, συνεχίστηκε να παρατηρείται και τον μήνα Αύγουστο μείωση της ζήτησης ηλεκτρισμού. Συγκεκριμένα για τον μήνα Αύγουστο, η ζήτηση...

Μείωση Ζήτησης Ηλεκτρισμού λόγω COVID-19

Ο ΔΣΜΚ ανακοινώνει ότι λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού και των σχετικών μέτρων για περιορισμό της εξάπλωσής του στην Κύπρο, συνεχίστηκε να παρατηρείται και τον μήνα Ιούλιο μείωση της ζήτησης ηλεκτρισμού. Συγκεκριμένα για τον μήνα Ιούλιο, η ζήτηση...

Μείωση Ζήτησης Ηλεκτρισμού λόγω COVID-19

Ο ΔΣΜΚ ανακοινώνει ότι λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού και των σχετικών μέτρων για περιορισμό της εξάπλωσής του στην Κύπρο, συνεχίστηκε να παρατηρείται και τον μήνα Ιούνιο μείωση της ζήτησης ηλεκτρισμού. Συγκεκριμένα για τον μήνα Ιούνιο, η ζήτηση...

Αίτημα ΔΣΜΚ προς ΑΗΚ για Απομάκρυνση Διευθυντή Λειτουργίας & Προσωπικού από τον ΔΣΜΚ

Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) ενημερώνει σχετικά με δημοσίευμα στον Τύπο, ημερομηνίας 26 Ιουνίου 2020, που αφορά αίτημα του ΔΣΜΚ προς την ΑΗΚ για απομάκρυνση του Διευθυντή Λειτουργίας & Προσωπικού από τον ΔΣΜΚ, ότι ο λόγος που δίδεται στο εν...

Καταγγελίες Συντεχνιών ΑΗΚ προς ΡΑΕΚ για Αποφάσεις του Διευθυντή ΔΣΜΚ

Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) ενημερώνει σχετικά με δημοσίευμα στον Τύπο που αφορά καταγγελίες Συντεχνιών της ΑΗΚ προς τη ΡΑΕΚ ότι σε καμία περίπτωση ο ΔΣΜΚ δεν έχει ενεργοποιήσει το άρθρο 71 του Νόμου 122(Ι) του 2003 και τροποποιήσεων αυτού και σε...

Σοβαρή Διαταραχή στο Σύστημα Μεταφοράς

Την Πέμπτη 11 Ιουνίου 2020 και ώρα 07.21 λόγω σοβαρής βλάβης στο Σύστημα Μεταφοράς, προκλήθηκε ολική σβέση του Υποσταθμού Μεταφοράς «Ξεροπόταμος» με αποτέλεσμα να διακοπεί η ηλεκτροδότηση σε καταναλωτές της επαρχίας Πάφου. Μετά την αξιολόγηση της βλάβης το Εθνικό...
Font Resize