Επιλογή Σελίδας

Δημόσια Διαβούλευση για το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς για την Περίοδο 2022 έως 2031 – Αριθμός Διαβούλευσης 02/2021: Σχόλια και Προτάσεις Ενδιαφερομένων

Δεν λήφθηκαν τα οποιαδήποτε σχόλια σε σχέση με την πιο πάνω δημόσια διαβούλευση.

Δημόσια Διαβούλευση για το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς για την Περίοδο 2022 έως 2031 Αριθμός Διαβούλευσης 02/2021

Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) ανακοινώνει την έναρξη της Δημόσιας Διαβούλευσης Αρ. 02/2021 που αφορά στο Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς για την Περίοδο 2022 έως 2031. Περίοδος Διαβούλευσης: 19 Νοεμβρίου 2021 έως 19 Δεκεμβρίου...

Διευκρίνιση αναφορικά με την παραγωγή ενέργειας από αιολικά πάρκα στις 10/11/2021

Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ), με αφορμή δημοσίευμα της εφημερίδας «Φιλελεύθερος» στις 11 Νοεμβρίου 2021 με τίτλο «Τα μποφόρ παρήγαγαν περισσότερη ενέργεια από την ΑΗΚ» στο οποίο περιέχονται αναφορές σχετικά με την παραγωγή ενέργειας από Αιολικά...

Επανάληψη Τέταρτης Ενημερωτικής Παρουσίασης Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) σχετικά με τη Συμμετοχή των ΑΠΕ στην Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού

Ενημερώνεστε ότι στα πλαίσια της σειράς ενημερωτικών παρουσιάσεων που εγκαινίασε ο ΔΣΜΚ με σκοπό την πληροφόρηση, ενημέρωση και προετοιμασία των ενδιαφερομένων σχετικά με τη συμμετοχή στην ΑΑΗ, έχει αποφασιστεί όπως επαναληφθεί η 4η Ενημερωτική Παρουσίαση, την Τρίτη...

Ενημέρωση ενδιαφερομένων σχετικά με την ΑΑΗ

Ενημερώνεστε ότι στα πλαίσια της πληροφόρησης, ενημέρωσης και προετοιμασίας των ενδιαφερομένων σχετικά με τη συμμετοχή στην ΑΑΗ, ολόκληρο το υλικό των Ενημερωτικών Παρουσιάσεων καθώς επίσης και επιπλέον ενημερωτικό υλικό βρίσκεται αναρτημένο στον ιστόχωρο του ΔΣΜΚ,...

Τέταρτη Ενημερωτική Παρουσίαση Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) σχετικά με τη Συμμετοχή των ΑΠΕ στην Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού

Ενημερώνεστε ότι στα πλαίσια της σειράς ενημερωτικών παρουσιάσεων που εγκαινίασε ο ΔΣΜΚ με σκοπό την πληροφόρηση, ενημέρωση και προετοιμασία των ενδιαφερομένων σχετικά με τη συμμετοχή στην ΑΑΗ, η επόμενη παρουσίαση έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα, 1/11/2021. Η...