Επιλογή Σελίδας

Ειδοποίηση Τερματισμού Συμμετοχής στους Κανονισμούς Μεταβατικής Ρύθμισης λόγω Παράβασης

Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) ανακοινώνει ότι, στις 28 Απριλίου 2023, μετά από γραπτή έγκριση της ΡΑΕΚ, αποφάσισε τον τερματισμό της συμμετοχής τριών (3) Συμμετεχόντων στο συμβατικό πλαίσιο των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης (ΚΜΡ) της Αγοράς...

Δημόσια Διαβούλευση Αρ. 03/2023 Προτεινόμενη Έκδοση 1.0.0 των Κανόνων Μεταφοράς

Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) ανακοινώνει την έναρξη Δημόσιας Διαβούλευσης που αφορά την Προτεινόμενη Έκδοση 1.0.0 των Κανόνων Μεταφοράς. Η Διαβούλευση θα διαρκέσει από τις 31/03/2023 μέχρι τις 21/04/2023, συμπεριλαμβανομένων. Καλείται κάθε...

Εκ περιτροπής περικοπή καταναλωτικού φορτίου λόγω μεγάλης αστοχίας στην πρόβλεψη της παραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) ανακοινώνει ότι, σήμερα Σάββατο 18 Μαρτίου από τις 09:37 μέχρι τις 10:31, για σκοπούς ασφαλούς λειτουργίας του Ηλεκτρικού Συστήματος, έχει προβεί σε εκ περιτροπής περικοπή καταναλωτικού φορτίου λόγω μεγάλης αστοχίας...

Κενές Μόνιμες Θέσεις Εργασίας

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για τις πιο κάτω κενές μόνιμες θέσεις: Διευθυντή Λειτουργίας Αγοράς ΔΣΜΚ, Κλίμακα Α15(i)-ΔΚΘ 1/2023 Διευθυντή Λειτουργίας Συστήματος ΔΣΜΚ, Κλίμακα Α15(i) – ΔΚΘ 2/2023 Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 31 Μαρτίου 2023 14:00 Για...

Δημόσια Διαβούλευση Αρ. 01/2023 Τροποποίηση των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής

Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) ανακοινώνει την έναρξη Δημόσιας Διαβούλευσης που αφορά Προτεινόμενη Τροποποίηση των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής, Ενοποιημένη Έκδοση 5.3.1. Η Διαβούλευση θα διαρκέσει από τις 10/02/2023 μέχρι τις 24/02/2023,...

Αποσύνδεση Φ/Β Συστημάτων που είναι συνδεδεμένα με το δίκτυο διανομής της ΑΗΚ

Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) πληροφορεί τους ιδιοκτήτες Φ/Β Συστημάτων με εγκατεστημένη ισχύ 7,14kWp – 499kWp που είναι συνδεδεμένα με το δίκτυο διανομής της ΑΗΚ στην επαρχία Πάφου, ότι την Δευτέρα 23/01/2023 μεταξύ των ωρών 12:11 και 13:05, λόγω...