Επιλογή Σελίδας

Έναρξη περιόδου Δοκιμαστικής Λειτουργίας του Συστήματος Διαχείρισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού του ΔΣΜΚ (Market Management System – MMS*)

Ενημερώνεστε ότι ο ΔΣΜΚ προγραμματίζει, κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου 2022 και για διάρκεια τουλάχιστον 8 εβδομάδων, τη διεξαγωγή δοκιμαστικής λειτουργίας του συστήματος MMS με τη συμμετοχή ενδιαφερομένων προς δραστηριοποίηση στην Ανταγωνιστική Αγορά...

Nέα έκδοση του “Εγχειριδίου Διεπαφών Συμμετεχόντων στην ΑΑΗ”

Έχει αναρτηθεί, κάτω από την ενότητα “Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού”, η νέα έκδοση του “Εγχειριδίου Διεπαφών Συμμετεχόντων στην ΑΑΗ”, η οποία αποτελείται από συνολικά 16 (δεκαέξι) αρχεία, ως ακολούθως: Market Participant InterfacesV1_2.pdf, το οποίο συμπεριλαμβάνει...

Αποτελέσματα Αποκάλυψης του Ενεργειακού Μείγματος της Ηλεκτρικής Ενέργειας της Κύπρου για το 2021

Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου με βάση νέα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιόν του έχει προβεί σε αναθεωρημένο υπολογισμό του Εθνικού Ενεργειακού Μείγματος της Ηλεκτρικής Ενέργειας της Κύπρου και Μείγματος Προμηθευτή, εφαρμόζοντας την Απόφαση της ΡΑΕΚ 1279/2015...

Έγκριση Προτεινόμενων Τροποποιήσεων στους Κανόνες Μεταφοράς και Διανομής Ενοποιημένη Έκδοση 5.3.0

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) με την απόφαση Αρ.386/2021, ημερομηνίας 30/12/2021, ενέκρινε την τροποποίηση των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής, Ενοποιημένη Έκδοση 5.3.0, η οποία σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 72/2022 Απόφαση της ΡΑΕΚ τέθηκε σε ισχύ με την...

Δημόσια Διαβούλευση Αρ. 1/2022 Τροποποίηση των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής

Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) ανακοινώνει την έναρξη Δημόσιας Διαβούλευσης που αφορά Προτεινόμενες Τροποποιήσεις των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής, Ενοποιημένη Έκδοση 5.3.1. Η Διαβούλευση θα διαρκέσει από τις 08/04/2022 μέχρι τις 06/05/2022,...

Πέμπτη Ενημερωτική Παρουσίαση Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) σχετικά με το ρόλο και τις διαδικασίες του Οίκου Εκκαθάρισης και του Φορέα Κάλυψης στην Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού (ΑΑΗ)

Ενημερώνεστε ότι στα πλαίσια της σειράς ενημερωτικών παρουσιάσεων που διεξάγει ο ΔΣΜΚ με σκοπό την πληροφόρηση, ενημέρωση και προετοιμασία των ενδιαφερομένων σχετικά με τη συμμετοχή στην ΑΑΗ, η επόμενη παρουσίαση έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη, 12/04/2022. Η...