Επιλογή Σελίδας

Μείωση Ζήτησης Ηλεκτρισμού λόγω COVID-19

Ο ΔΣΜΚ ανακοινώνει ότι λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού και των σχετικών μέτρων για περιορισμό της εξάπλωσής του στην Κύπρο, συνεχίστηκε να παρατηρείται και τον μήνα Ιούλιο μείωση της ζήτησης ηλεκτρισμού. Συγκεκριμένα για τον μήνα Ιούλιο, η ζήτηση...

Μείωση Ζήτησης Ηλεκτρισμού λόγω COVID-19

Ο ΔΣΜΚ ανακοινώνει ότι λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού και των σχετικών μέτρων για περιορισμό της εξάπλωσής του στην Κύπρο, συνεχίστηκε να παρατηρείται και τον μήνα Ιούνιο μείωση της ζήτησης ηλεκτρισμού. Συγκεκριμένα για τον μήνα Ιούνιο, η ζήτηση...

Σοβαρή Διαταραχή στο Σύστημα Μεταφοράς

Την Πέμπτη 11 Ιουνίου 2020 και ώρα 07.21 λόγω σοβαρής βλάβης στο Σύστημα Μεταφοράς, προκλήθηκε ολική σβέση του Υποσταθμού Μεταφοράς «Ξεροπόταμος» με αποτέλεσμα να διακοπεί η ηλεκτροδότηση σε καταναλωτές της επαρχίας Πάφου. Μετά την αξιολόγηση της βλάβης το Εθνικό...

Παράταση Δημόσιας Διαβούλευσης Αρ. 1/2020 Τροποποίηση των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής

Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) ανακοινώνει Παράταση της Δημόσιας Διαβούλευσης μέχρι 2 Ιουλίου 2020. Ως εκ τούτου, όλα τα σχόλια και εισηγήσεις θα πρέπει να παραληφθούν από τον ΔΣΜΚ το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 2 Ιουλίου 2020 ώρα 14:00. Όλες οι...

Παράταση Δημόσιας Διαβούλευσης Αρ.2/2020 μέχρι 2 Ιουλίου 2020 για Τροποποίηση των Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού

Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) ανακοινώνει την παράταση της Δημόσιας Διαβούλευσης Αρ. 2/2020 επί των Προτεινόμενων Τροποποιήσεων στην έκδοση 2.1.0 των Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού (Προσχέδιο ενοποιημένης έκδοσης 2.2.0), μέχρι την Πέμπτη, 2 Ιουλίου...

Μείωση Ζήτησης Ηλεκτρισμού λόγω COVID-19

Ο ΔΣΜΚ ανακοινώνει ότι λόγω των μέτρων που λήφθηκαν για περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού στην Κύπρο, συνεχίστηκε να παρατηρείται και τον μήνα Μάιο μείωση της ζήτησης ηλεκτρισμού. Συγκεκριμένα για τον μήνα Μάιο, η ζήτηση ηλεκτρισμού το 2020 ανήλθε στις 336 GWh σε...
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς