Επιλογή Σελίδας

Το Σύστημα Μεταφοράς της Κύπρου

Οριοθέτηση του Συστήματος Μεταφοράς

Ανάπτυξη του Συστήματος Μεταφοράς κατά το τρέχον Έτος
Περιλαμβάνει:
1. Εργασίες που έχουν συμπληρωθεί και κατάληξη σε ενεργοποίηση του εξοπλισμού
2. Τρέχουσες Εργασίες στο Σύστημα Μεταφοράς

Font Resize