Επιλογή Σελίδας

Οικονομικά

Προϋπολογισμός ΔΣΜ

Σύμφωνα με τις Πρόνοιες του Νόμου, ετοιμάζεται λεπτομερής προϋπολογισμός για τις αναμενόμενες κεφαλαιουχικές και λειτουργικές δαπάνες του ΔΣΜΚ. Ο προϋπολογισμός του ΔΣΜΚ υποβάλλεται από την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ταυτόχρονα με το δικό της προϋπολογισμό) για έγκριση στο Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Font Resize