Επιλογή Σελίδας

Αρχείο Ημερήσιας Παραγωγής Ηλεκτρικού Συστήματος (MW)

Επιλέξτε Διάρκεια Παρουσίασης για τις τελευταίες ημέρες

ή Eπιλέξτε Παρουσίαση στο Παρελθόν

     Εκτίμηση Διεσπαρμένης Παραγωγής
     Αιολική Παραγωγή
     Συμβατική Παραγωγή
     Συνολική Ζήτηση

Αρχείο Ημερήσιας Παραγωγής Ηλεκτρικού Συστήματος κατά έτος

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
  • Η συνολική ζήτηση του ηλεκτρικού συστήματος ικανοποιείται από την συμβατική, την αιολική και τη διεσπαρμένη παραγωγή
Περιγραφή Τιμή (MW)
Συνολική Διαθέσιμη Συμβατική Ικανότητα Παραγωγής 22/09/2023 00:00-25/09/2023 20:00 1041
25/09/2023 20:00-26/09/2023 08:30 1161
26/09/2023 08:30-27/09/2023 14:30 1051
27/09/2023 14:30-28/09/2023 23:45 1034