Επιλογή Σελίδας

Αρχείο Ημερήσιας Παραγωγής Ηλεκτρικού Συστήματος (MW)

Επιλέξτε Διάρκεια Παρουσίασης για τις τελευταίες ημέρες

ή Eπιλέξτε Παρουσίαση στο Παρελθόν

     Εκτίμηση Διεσπαρμένης Παραγωγής (Φωτοβολταϊκά και Βιομάζα)
     Αιολική Παραγωγή
     Συμβατική Παραγωγή
     Συνολική Ζήτηση

Αρχείο Ημερήσιας Παραγωγής Ηλεκτρικού Συστήματος κατά έτος

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
  • Η συνολική ζήτηση του ηλεκτρικού συστήματος ικανοποιείται από την συμβατική, την αιολική και τη διεσπαρμένη παραγωγή
Περιγραφή Τιμή (MW)
Συνολική Διαθέσιμη Συμβατική Ικανότητα Παραγωγής 25/11/2022 00:00-26/11/2022 15:00 -> 1020
26/11/2022 15:00-28/11/2022 09:15 -> 1037
28/11/2022 09:15-28/11/2022 19:15 -> 1020
28/11/2022 19:15-29/11/2022 09:45 -> 950
29/11/2022 09:45-29/11/2022 14:30 -> 840
29/11/2022 14:30-29/11/2022 16:00 -> 875
29/11/2022 16:00-01/12/2022 02:15 -> 927
01/12/2022 02:15-01/12/2022 17:45 -> 893
01/12/2022 17:45-01/12/2022 23:45 -> 927