Επιλογή Σελίδας

Εργασίες σε Υποσταθμούς Μεταφοράς

Ημερομηνία Έναρξης Ημερομηνία Ολοκλήρωσης Τίτλος Σύντομη Περιγραφή
2020-10-12 2021-01-15 Εργασία Στο Σύστημα Μεταφοράς Αντικατάσταση Μ/Σ Τ2
2020-10-19 2020-10-30 Εργασία στο Σύστημα Μεταφοράς Μεταφορά της Γραμμής Βασιλικός-Μονή 1 στο νέο Υ/Σ Μονή GIS
Font Resize