Επιλογή Σελίδας

Ημερήσια Παραγωγή Ηλεκτρικού Συστήματος

Δευτέρα, 3 Αυγούστου 2020
     Εκτίμηση Διεσπαρμένης Παραγωγής (Φωτοβολταϊκά και Βιομάζα)
     Αιολική Παραγωγή
     Συμβατική Παραγωγή
     Συνολική Ζήτηση
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
  • Η συνολική ζήτηση του ηλεκτρικού συστήματος ικανοποιείται από την συμβατική, την αιολική και τη διεσπαρμένη παραγωγή
Περιγραφή Τιμή (MW)
Συνολική Διαθέσιμη Συμβατική Ικανότητα Παραγωγής 03/08/2020 00:00-03/08/2020 15:00 -> 1104
03/08/2020 15:00-03/08/2020 17:15 -> 1072
03/08/2020 17:15-03/08/2020 23:45 -> 1197
Συμβατική Εγκατεστημένη Ισχύς 1478
Αιολική Εγκατεστημένη Ισχύς 155.5
Φωτοβολταϊκή Εγκατεστημένη Ισχύς 195.2
Εγκατεστημένη Ισχύς Βιομάζας 12.4

Για να δείτε την παραγωγή του ηλεκτρικού συστήματος για προηγούμενες μέρες πατήστε εδώ.

Font Resize