Επιλογή Σελίδας

Αρχείο Ημερήσιας Παραγωγής Ηλεκτρικού Συστήματος (MW)

Επιλέξτε Διάρκεια Παρουσίασης για τις τελευταίες ημέρες

ή Eπιλέξτε Παρουσίαση στο Παρελθόν

     Εκτίμηση Διεσπαρμένης Παραγωγής (Φωτοβολταϊκά και Βιομάζα)
     Αιολική Παραγωγή
     Συμβατική Παραγωγή
     Συνολική Ζήτηση
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
  • Η συνολική ζήτηση του ηλεκτρικού συστήματος ικανοποιείται από την συμβατική, την αιολική και τη διεσπαρμένη παραγωγή
Περιγραφή Τιμή (MW)
Συνολική Διαθέσιμη Συμβατική Ικανότητα Παραγωγής 26/06/2020 00:00-26/06/2020 16:30 -> 1214
26/06/2020 16:30-27/06/2020 06:45 -> 1230
27/06/2020 06:45-27/06/2020 16:30 -> 1162
27/06/2020 16:30-01/07/2020 05:00 -> 1230
01/07/2020 05:00-01/07/2020 09:30 -> 1165
01/07/2020 09:30-02/07/2020 23:45 -> 1230
Font Resize