Επιλογή Σελίδας

Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου

Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2022
Ανάρτηση Αναθεωρημένης Οδηγίας για τη Διαδικασία Ένταξης στη Μεταβατική Ρύθμιση της Αγοράς Ηλεκτρισμού
Ο ΔΣΜΚ ενημερώνει πως η αναθεωρημένη Οδηγία ΔΑ/1Β/2022 «Διαδικασία Ένταξης στη Μεταβατική Ρύθμιση της Αγοράς Ηλεκτρισμού» έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του και τίθεται σε εφαρμογή από 01/11/2022

Ημερήσια Παραγωγή Ηλεκτρικού Συστήματος

Πέμπτη, 1 Δεκεμβρίου 2022
     Εκτίμηση Διεσπαρμένης Παραγωγής
(Φωτοβολταϊκά και Βιομάζα)
     Αιολική Παραγωγή
     Συνολική Ζήτηση
     Συμβατική Παραγωγή

Τιμές Εκκαθάρισης Αποκλίσεων στη Μεταβατική Ρύθμιση Αγοράς Ηλεκτρισμού

     Κόστος Αποφυγής
     Προσαρμοσμένη Μεσοσταθμική Δ-Χ