Επιλογή Σελίδας

Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου

Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2022
Ανάρτηση Αναθεωρημένης Οδηγίας για τη Διαδικασία Ένταξης στη Μεταβατική Ρύθμιση της Αγοράς Ηλεκτρισμού
Ο ΔΣΜΚ ενημερώνει πως η αναθεωρημένη Οδηγία ΔΑ/1Β/2022 «Διαδικασία Ένταξης στη Μεταβατική Ρύθμιση της Αγοράς Ηλεκτρισμού» έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του και τίθεται σε εφαρμογή από 01/11/2022

Ημερήσια Παραγωγή Ηλεκτρικού Συστήματος

Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2022
     Εκτίμηση Διεσπαρμένης Παραγωγής
(Φωτοβολταϊκά και Βιομάζα)
     Αιολική Παραγωγή
     Συνολική Ζήτηση
     Συμβατική Παραγωγή

Τιμές Εκκαθάρισης Αποκλίσεων στη Μεταβατική Ρύθμιση Αγοράς Ηλεκτρισμού

     Κόστος Αποφυγής
     Προσαρμοσμένη Μεσοσταθμική Δ-Χ