Επιλογή Σελίδας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Ο ΔΣΜΚ συμμορφώνεται με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία προσωπικών δεδομένων. 

Δημόσια Πολιτική του ΔΣΜΚ για την προστασία προσωπικών δεδομένων (Δ.01)

Έντυπο Υποβολής Αιτήματος – Προσωπικά Δεδομένα

Μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του ΔΣΜΚ στην ταχυδρομική διεύθυνση Ευαγγελίστριας 68, CY2057, Στρόβολος, Κύπρος ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] για οποιοδήποτε αίτημα, παράπονο, απορία ή προβληματισμό σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα.