Επιλογή Σελίδας

Εργασίες σε Υποσταθμούς Μεταφοράς

Ημερομηνία Έναρξης Ημερομηνία Ολοκλήρωσης Τίτλος Σύντομη Περιγραφή
2023-11-06 2023-12-18 Εργασία στο Σύστημα Μεταφοράς Αναβάθμιση Εξοπλισμού Μεταφοράς
2023-12-01 2023-12-01 Συντήρηση Εξοπλισμού Μεταφοράς I/C No.3 - Replacement of Yellow Phase Strain Insulator.