Επιλογή Σελίδας

Εργασίες σε Υποσταθμούς Μεταφοράς

Ημερομηνία Έναρξης Ημερομηνία Ολοκλήρωσης Τίτλος Σύντομη Περιγραφή
2022-03-07 2022-06-16 Μονάδα 1 - Ετήσια Συντήρηση και Αντικατάσταση Πινάκων Μέσης Τάσης (Εγκεκριμένο πρόγραμμα σύμφωνα με το Τ4.4.10 των ΚΜΔ) Προγραμματισμένη ετήσια συντήρηση της μονάδος και αντικατάσταση των πινάκων μέσης τάσης.
2022-04-05 2022-05-31 Εργασία στο Σύστημα Μεταφοράς Μετακίνηση καλωδίων Μ.Τ. του Μ/Σ 3
2022-05-27 2022-05-27 Εργασία στο Σύστημα Μεταφοράς Συντήρηση Μετασχηματιστή Τ1 και Τ2
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς