Επιλογή Σελίδας

Εργασίες σε Υποσταθμούς Μεταφοράς

Ημερομηνία Έναρξης Ημερομηνία Ολοκλήρωσης Τίτλος Σύντομη Περιγραφή
2021-04-09 2021-04-13 Εργασία στο Σύστημα Μεταφοράς Εργασίες πλησίον Γραμμής Μεταφοράς «Βασιλικός – Μαρί – Τσιμεντοποιεία Βασιλικού»
2021-04-13 2021-04-13 Εργασία στο Σύστημα Μεταφοράς Συντήρηση Μετασχηματιστή Ισχύος Μ/Σ 1
Font Resize