Επιλογή Σελίδας

Εργασίες σε Υποσταθμούς Μεταφοράς

Ημερομηνία Έναρξης Ημερομηνία Ολοκλήρωσης Τίτλος Σύντομη Περιγραφή
2023-02-07 2023-02-07 Εργασία στο Σύστημα Μεταφοράς ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ Μ/Σ 2 ΣΤΟ DISTRICT OFFICE
2023-02-03 2023-02-07 Εργασία στο Σύστημα Μεταφοράς Συντήρηση εξοπλισμού Μεταφοράς
2023-02-06 2023-02-07 Εργασία στο Σύστημα Μεταφοράς Συντηρηση Μ/Σ & ΕΤ