Επιλογή Σελίδας

Εργασίες σε Υποσταθμούς Μεταφοράς

Ημερομηνία Έναρξης Ημερομηνία Ολοκλήρωσης Τίτλος Σύντομη Περιγραφή
2020-11-17 2021-03-31 Εργασία Στο Σύστημα Μεταφοράς/Διανομής Συντήρηση Ζυγών Διανομής Μετασχηματιστή 1
2021-01-21 2021-01-25 Εργασία στο Σύστημα Μεταφοράς Συντήρηση Μετασχηματιστή Ισχύος 2
2021-01-25 2021-01-25 Εργασία στο Σύστημα Μεταφοράς Συντήρηση Μετασχηματιστή Ισχύος Μ/Σ 2
Font Resize