Επιλογή Σελίδας

Αποστολή Αναθεωρημένων Αρχικών Καταστάσεων Εκκαθάρισης μηνός Ιανουαρίου 2024 στους Παραγωγούς ΑΠΕ

Ο ΔΣΜΚ ενημερώνει ότι, θα αποστείλει αναθεωρημένες Αρχικές Καταστάσεις Εκκαθάρισης μηνός Ιανουαρίου 2024 στους Παραγωγούς ΑΠΕ που συμμετέχουν στο Συμβατικό Πλαίσιο των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού. Πιο συγκεκριμένα, κατόπιν οδηγιών της ΡΑΕΚ,...

Λειτουργία του Συστήματος MMS από το Κέντρο Ανάκαμψης Συστημάτων μετά από Καταστροφή – Μη Διαθεσιμότητα DEMO Συστήματος MMS

Ο ΔΣΜΚ ενημερώνει τους χρήστες του συστήματος MMS ότι το επόμενο διάστημα έχουν προγραμματιστεί οι έλεγχοι για λειτουργία του συστήματος από το Εφεδρικό Κέντρο Ανάκαμψης Συστημάτων μετά από Καταστροφή (Disaster Recovery Site). Προς το σκοπό αυτό και για περίπου ένα...

Αλλαγή κωδικού εισαγωγής στο σύστημα (password) – Σύστημα Μεταβατικής Ρύθμισης

Ο ΔΣΜΚ καλεί όλους τους χρήστες της πλατφόρμας του συστήματος Μεταβατικής Ρύθμισης για σκοπούς ασφαλείας, αλλά κυρίως για προστασία δική τους και των δεδομένων τους, όπως αλλάξουν, όσοι δεν το έχουν ήδη πράξει, τον αρχικό μυστικό κωδικό εισαγωγής στο σύστημα...

Έναρξη λειτουργίας της σελίδας “Ανακοινώσεις Αγοράς Ηλεκτρισμού”

Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου ενημερώνει για την έναρξη λειτουργίας της σελίδας “Ανακοινώσεις Αγοράς Ηλεκτρισμού” στην οποία θα αναρτούνται ανακοινώσεις, που αφορούν αποκλειστικά τους Συμμετέχοντες είτε στην Μεταβατική Ρύθμιση Αγοράς Ηλεκτρισμού είτε στην...