Επιλογή Σελίδας

Συνδεσιμότητα εξοπλισμού (firewall) στο δίκτυο του ΔΣΜΚ

Ο ΔΣΜΚ μεριμνώντας για την ασφάλεια των συστημάτων του προβαίνει σε τακτικές ενημερώσεις/αναβαθμίσεις των λογισμικών του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται για σύνδεση με το MMS, σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφάλειας και των σχετικών οδηγιών των προμηθευτριών εταιρειών του...

Προγραμματισμός των Εργασιών για τη Λειτουργία της Ανταγωνιστικής Αγοράς Ηλεκτρισμού στην Κύπρο

Ο ΔΣΜΚ, σε συνεννόηση με τη ΡΑΕΚ, ανακοινώνει τα ακόλουθα σε σχέση με την πρόοδο που έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα και επικαιροποιεί την πληροφόρηση που περιλήφθηκε στην τελευταία σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε στις 2 Απριλίου 2024. Η τελική παραλαβή των συστημάτων...

Έναρξη περιόδου εξέτασης αιτήσεων για ένταξη στην 3η Δοκιμαστική Λειτουργία της Ανταγωνιστικής Αγοράς Ηλεκτρισμού

Ο ΔΣΜΚ ανακοινώνει ότι από 01/06/2024 έχει ξεκινήσει η περίοδος εξέτασης των αιτήσεων για ένταξη στην 3η Δοκιμαστική Λειτουργία της Ανταγωνιστικής Αγοράς Ηλεκτρισμού (ΑΑΗ) με βάση την Οδηγία ΟΔ-ΔΑ-04-2024. Οι ενδιαφερόμενοι προσκαλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους...

3η Ενημερωτική Παρουσίαση Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) σε συνεργασία με το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) σχετικά με το Χρηματικό Διακανονισμό και τις Καλύψεις Εγγύησης στην Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού (ΑΑΗ)

Στα πλαίσια της σειράς ενημερωτικών παρουσιάσεων που πραγματοποιεί ο ΔΣΜΚ με σκοπό την πληροφόρηση, ενημέρωση και προετοιμασία των ενδιαφερομένων σχετικά με τη συμμετοχή στην Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού (ΑΑΗ), προγραμματίζεται, σε συνεργασία με το ΧΑΚ, παρουσίαση...

2η Ενημερωτική Παρουσίαση Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) σχετικά με τη Σωρευτική Εκπροσώπηση ΑΠΕ στην Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού

Στα πλαίσια της σειράς ενημερωτικών παρουσιάσεων που πραγματοποιεί ο ΔΣΜΚ με σκοπό την πληροφόρηση, ενημέρωση και προετοιμασία των ενδιαφερομένων σχετικά με τη συμμετοχή στην Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού (ΑΑΗ), προγραμματίζεται παρουσίαση σχετικά με τη Σωρευτική...

Εξόφληση τιμολογίων εκκαθάρισης Μαρτίου 2024 της Μεταβατικής Ρύθμισης Αγοράς Ηλεκτρισμού

Λόγω της αργίας των Τραπεζικών Ιδρυμάτων στην Κύπρο την Τρίτη 7 Μαΐου 2024, η πίστωση στον τραπεζικό λογαριασμό αγοράς που τηρεί ο ΔΣΜΚ για την εξόφληση των τιμολογίων που αφορούν την εκκαθάριση Μαρτίου 2024, παρατείνεται μέχρι τις 14:00 της 9ης Μαΐου 2024, αντί μέχρι...