Επιλογή Σελίδας

Χρεώσεις Χρήσης Δικτύου

ΤΕΛΗ ΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ, ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΣΜΚ, ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΕΦΕΔΡΕΙΑ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.

Σύμφωνα με τις Ρυθμιστικές Αποφάσεις της ΡΑΕΚ ισχύουν οι ακόλουθες Χρεώσεις:

  2019 €cents/kWh 2018 €cents/kWh
Υψηλή Τάση
(Δ-ΧΣ, ΥΤ)
0,51 0,55
Μέση Τάση
(Δ-ΧΣ, ΜΤ)
0,81 0,87
Χαμηλή Τάση
(Δ-ΧΣ, ΧΤ)
0,82 0,88
Μέση Τάση
(Δ-ΧΜ, ΜΤ)
0,93 1,01
Μέση Τάση
(Δ-ΧΜ, ΧΤ)
0,95 1,03
Χαμηλή Τάση
(Δ-ΧΧ)
1,08 1,15
ΔΣΜΚ
(Δ-ΔΣΜ)
0,15 0,15
Επικουρικές
Υπηρεσίες
Δ-ΕΥ (ΥΤ)
0,61 0,65
Επικουρικές
Υπηρεσίες
Δ-ΕΥ (ΜΤ)
0,62 0,66
Επικουρικές
Υπηρεσίες
Δ-ΕΥ (ΧΤ)
0,64 0,67
ΣΥΝΟΛΟ ΥΤ 1,27 1,35
ΣΥΝΟΛΟ ΜΤ 2,51 2,69
ΣΥΝΟΛΟ ΧΤ 3,64 3,88