Επιλογή Σελίδας

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

(ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 09/2024, 10/2024, 11/2024, 12/2024, 13/2024 και 14/2024) Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου ανακοινώνει τον κατάλογο των επιτυχόντων, κατά σειρά επιτυχίας για τις γραπτές εξετάσεις που έγιναν στις 11/05/2024. Σύμφωνα με τις πρόνοιες...

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

(ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 01/2024) Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου ανακοινώνει τον κατάλογο των επιτυχόντων, κατά σειρά επιτυχίας για τις γραπτές εξετάσεις που έγιναν στις 11/05/2024 και 12/05/2024. Σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Αξιολόγησης Υποψηφίων...

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

(ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 02/2024-08/2024) Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου ανακοινώνει τον κατάλογο των επιτυχόντων, κατά σειρά επιτυχίας για τις γραπτές εξετάσεις που έγιναν στις 11/05/2024 και 12/05/2024. Σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Αξιολόγησης...

Έγκριση Διαδικασίας Σύνδεσης στο Σύστημα Μεταφοράς (Έκδοση 1.0)

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) με την απόφαση Αριθμός 154/2024, ημερομηνίας 10/05/2024, ενέκρινε την «Διαδικασία Σύνδεσης στο Σύστημα Μεταφοράς (Έκδοση 1.0)». Επιπρόσθετα σύμφωνα με την πιο πάνω απόφαση το εγκριμένο έγγραφο θα τεθεί σε ισχύ με μεταγενέστερη...

Έγκριση Πολιτικής Χρέωσης για Σύνδεση στο Σύστημα Μεταφοράς (Έκδοση 1.0)

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) με την απόφαση Αριθμός 94/2024, ημερομηνίας 19/03/2024, ενέκρινε την «Πολιτικής Χρέωσης για Σύνδεση στο Σύστημα Μεταφοράς (Έκδοση 1.0)». Επιπρόσθετα σύμφωνα με την πιο πάνω απόφαση το εγκριμένο έγγραφο θα τεθεί σε ισχύ με την...

Ανακοίνωση Γραπτών Εξετάσεων για τις Προκηρύξεις Κενών Θέσεων 01/2024 μέχρι 14/2024

Το Σάββατο 11 και την Κυριακή 12 Μαΐου θα πραγματοποιηθούν γραπτές εξετάσεις για τις Προκηρύξεις Κενών Θέσεων 01/2024 μέχρι 14/2024. Η εξεταστέα ύλη και το πρόγραμμα των γραπτών εξετάσεων για όλες τις θέσεις είναι διαθέσιμα...