Επιλογή Σελίδας

Ρεκόρ διείσδυσης ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ στην Κύπρο

Την Πέμπτη 18 Μαΐου, η χώρα πέτυχε ρεκόρ διείσδυσης πράσινης ενέργειας καθώς οι ΑΠΕ κάλυψαν τη συνολική ζήτηση ηλεκτρισμού σε μέγιστο ποσοστό της τάξης του 64%. Πιο συγκεκριμένα, στις 11:30 το μεσημέρι η καθαρή ενέργεια επικράτησε στο μείγμα ηλεκτροπαραγωγής, με τη...

7ο Διεθνές Συνέδριο για Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Ενεργειακή Απόδοση (RESEE2023)

7ο Διεθνές Συνέδριο για Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Ενεργειακή Απόδοση (RESEE2023) Το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ), με το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (ΥΕΕΒ) και τον Διεθνή Οργανισμό Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (IRENA),...

ΜΡΑΗ – Επέκταση Προθεσμίας Δήλωσης Διμερών Συμβολαίων

Προς: Συμμετέχοντες στη Μεταβατική Ρύθμιση Αγοράς Ηλεκτρισμού Πληροφορείστε ότι τα Διμερή Συμβόλαια δύνανται πλέον να δηλωθούν μέχρι τις 12.00 το μεσημέρι της τρίτης εργάσιμης ημέρας πριν από την έναρξη του ημερολογιακού μήνα παράδοσης. H προθεσμία δηλαδή επεκτείνεται...

Ρεκόρ ζήτησης ηλεκτρισμού καταγράφηκε τη Δευτέρα 24/7/2023

Ο ΔΣΜΚ ενημερώνει ότι τη Δευτέρα 24/07/2023, μεταξύ των ωρών 14:15-14:30 έχει καταγραφεί η μέγιστη Ζήτηση Ηλεκτρική Ενέργειας για το έτος μέχρι στιγμής. Η μέση τιμή της ζήτησης ήταν 1243 MW (σημειώνεται ότι στιγμιαία η ζήτηση έχει ανέλθει και στα 1246 MW), που...

Φιλοξενία συναντήσεων επιτροπής του oργανισμού European Network of Transmission System Operators for Electricity (ENTSO-e)

Στις 19, 20 και 21 Ιουνίου 2023 φιλοξενήθηκαν στην Κύπρο από τον ΔΣΜΚ η Επιτροπή Ανάπτυξης Συστήματος ENTSO-e (ENTSO-e System Development Committee) για την 98η της συνάντηση και σχετικό σεμινάριο στρατηγικής (Strategy Seminar on Data/Hydrogen and integrated...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ενοικίαση γραφείων για κάλυψη στεγαστικών αναγκών του ΔΣΜΚ

Αριθμός Πρόσκλησης: ΔΣΜΚ19-2023 Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) απευθύνει πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος από νομικά ή φυσικά πρόσωπα με σκοπό την ενοικίαση γραφείων για κάλυψη άμεσων στεγαστικών αναγκών του. Σε περίπτωση όπου, νομικό ή φυσικό...