Επιλογή Σελίδας

Έγκριση Προτεινόμενων Τροποποιήσεων στους Κανόνες Μεταφοράς και Διανομής Ενοποιημένη Έκδοση 5.3.0

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) με την απόφαση Αρ.386/2021, ημερομηνίας 30/12/2021, ενέκρινε την τροποποίηση των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής, Ενοποιημένη Έκδοση 5.3.0, η οποία σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 72/2022 Απόφαση της ΡΑΕΚ τέθηκε σε ισχύ με την...

Δημόσια Διαβούλευση Αρ. 1/2022 Τροποποίηση των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής

Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) ανακοινώνει την έναρξη Δημόσιας Διαβούλευσης που αφορά Προτεινόμενες Τροποποιήσεις των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής, Ενοποιημένη Έκδοση 5.3.1. Η Διαβούλευση θα διαρκέσει από τις 08/04/2022 μέχρι τις 06/05/2022,...

Πέμπτη Ενημερωτική Παρουσίαση Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) σχετικά με το ρόλο και τις διαδικασίες του Οίκου Εκκαθάρισης και του Φορέα Κάλυψης στην Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού (ΑΑΗ)

Ενημερώνεστε ότι στα πλαίσια της σειράς ενημερωτικών παρουσιάσεων που διεξάγει ο ΔΣΜΚ με σκοπό την πληροφόρηση, ενημέρωση και προετοιμασία των ενδιαφερομένων σχετικά με τη συμμετοχή στην ΑΑΗ, η επόμενη παρουσίαση έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη, 12/04/2022. Η...

Nέα έκδοση του “Εγχειριδίου Διεπαφών Συμμετεχόντων στην ΑΑΗ”

Έχει αναρτηθεί, κάτω από την ενότητα “Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού”, η νέα έκδοση του “Εγχειριδίου Διεπαφών Συμμετεχόντων στην ΑΑΗ”, η οποία αποτελείται από συνολικά 5 (πέντε) αρχεία, ως ακολούθως: Ένα αρχείο τύπου pdf, το οποίο συμπεριλαμβάνει σημειωμένες όλες τις...

Έγκριση Προτεινόμενων Τροποποιήσεων στους Κανόνες Μεταφοράς και Διανομής Ενοποιημένη Έκδοση 5.3.0

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) με την απόφαση Αρ.386/2021, ημερομηνίας 30/12/2021, ενέκρινε την τροποποίηση των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής, Ενοποιημένη Έκδοση 5.3.0, η οποία θα τεθεί σε ισχύ με τη δημοσίευσή της από τη ΡΑΕΚ σε μεταγενέστερο στάδιο. Στο...

Δημοσίευση κόστους συμβατικής ηλεκτροπαραγωγής

Ενημερώνεστε ότι στο πλαίσιο της ακεραιότητας και διαφάνειας στην επικείμενη λειτουργία της Ανταγωνιστικής Αγοράς Ηλεκτρισμού, ο ΔΣΜΚ έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα του ιστορικά στοιχεία του κόστους συμβατικής παραγωγής, από την 1/1/2019 και μετά, σε ανάλυση ημιώρου....
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς