Επιλογή Σελίδας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ενοικίαση γραφείων για κάλυψη στεγαστικών αναγκών του ΔΣΜΚ

Αριθμός Πρόσκλησης: ΔΣΜΚ11-2024 Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) απευθύνει πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος από νομικά ή φυσικά πρόσωπα με σκοπό την ενοικίαση γραφείων για κάλυψη άμεσων στεγαστικών αναγκών του. Σε περίπτωση όπου, νομικό ή φυσικό...

Αποστολή Αναθεωρημένων Αρχικών Καταστάσεων Εκκαθάρισης μηνός Ιανουαρίου 2024 στους Παραγωγούς ΑΠΕ

Ο ΔΣΜΚ ενημερώνει ότι, θα αποστείλει αναθεωρημένες Αρχικές Καταστάσεις Εκκαθάρισης μηνός Ιανουαρίου 2024 στους Παραγωγούς ΑΠΕ που συμμετέχουν στο Συμβατικό Πλαίσιο των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού. Πιο συγκεκριμένα, κατόπιν οδηγιών της ΡΑΕΚ,...

Συναντήσεις ΔΣΜΚ με τον Ανεξάρτητο Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας της Ελλάδας (ΑΔΜΗΕ) και το Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας (ΕΧΕ)

Στις 5 Φεβρουαρίου 2024 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη της Διεύθυνσης του ΔΣΜΚ στα γραφεία του ΑΔΜΗΕ στην Αθήνα. Από πλευράς ΔΣΜΚ συμμετείχαν ο Εκτελεστικός Διευθυντής του ΔΣΜΚ κ. Σταύρος Σταυρινός και ο Διευθυντής Λειτουργίας Αγοράς ΔΣΜΚ, Δρ. Κωνσταντίνος Βαρνάβα και από...

Εκτός απροόπτου, αποφεύγονται οι εκ περιτροπής περικοπές ηλεκτρισμού κατά τις επόμενες ημέρες

Η ανταπόκριση του κοινού των περιοχών Λευκωσίας, Λάρνακας και Ελεύθερης Αμμοχώστου στην έκκλησή του ΔΣΜΚ για μείωση στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, μεταξύ των ωρών 18:00 και 21:00, βοήθησε καθοριστικά στο να αποφευχθούν οι εκ περιτροπής περικοπές ηλεκτρισμού. Η...

Εκτός απροόπτου, αποφεύγονται οι εκ περιτροπής περικοπές ηλεκτρισμού κατά το Σαββατοκύριακο

Ο ΔΣΜΚ ευχαριστεί το κοινό των περιοχών Λευκωσίας, Λάρνακας και Ελεύθερης Αμμοχώστου για την ανταπόκριση στην έκκλησή του για μείωση στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας την Παρασκευή 2/2/2024, μεταξύ των ωρών 18:00 και 21:00, η οποία βοήθησε καθοριστικά στο να...

Πιθανές εκ περιτροπής διακοπές ηλεκτρικής ενέργειας

Ο ΔΣΜΚ, λόγω έκτακτης βλάβης σε μονάδα παραγωγής στον Ηλεκτροπαραγωγό Σταθμό (ΗΣ) Δεκέλειας, προκειμένου να διασφαλιστεί η αξιοπιστία και να αποφευχθεί αστάθεια στο Ηλεκτρικό Σύστημα της Κύπρου και ενδεχόμενης υπερφόρτωσης του Δικτύου Μεταφοράς, επιθυμεί να ενημερώσει...