Επιλογή Σελίδας

Nέα έκδοση του “Εγχειριδίου Διεπαφών Συμμετεχόντων στην ΑΑΗ”

Έχει αναρτηθεί, κάτω από την ενότητα “Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού”, η νέα έκδοση του “Εγχειριδίου Διεπαφών Συμμετεχόντων στην ΑΑΗ”, η οποία αποτελείται από συνολικά 3 (τρία) αρχεία, ως ακολούθως: Market Participant InterfacesV1_3.pdf, το οποίο συμπεριλαμβάνει...

Ασφάλεια Συστημάτων από Κυβερνοεπιθέσεις

Προς όλους τους Φορείς, οι οποίοι είναι διασυνδεδεμένοι με τα δίκτυα Πληροφορικής του ΔΣΜΚ O ΔΣΜΚ ενημερώνει ότι λαμβάνει κάθε ενδεικνυόμενο μέτρο προστασίας για αποτροπή διασποράς ενδεχόμενης κυβερνοεπίθεσης, από συστήματα Συμμετεχόντων στην ΑΑΗ ή άλλων εμπλεκομένων...

Ειδοποίηση Τερματισμού Συμμετοχής στους Κανονισμούς Μεταβατικής Ρύθμισης λόγω Παράβασης

Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) ανακοινώνει ότι, στις 28 Απριλίου 2023, μετά από γραπτή έγκριση της ΡΑΕΚ, αποφάσισε τον τερματισμό της συμμετοχής τριών (3) Συμμετεχόντων στο συμβατικό πλαίσιο των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης (ΚΜΡ) της Αγοράς...

Δημόσια Διαβούλευση Αρ. 03/2023 Προτεινόμενη Έκδοση 1.0.0 των Κανόνων Μεταφοράς

Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) ανακοινώνει την έναρξη Δημόσιας Διαβούλευσης που αφορά την Προτεινόμενη Έκδοση 1.0.0 των Κανόνων Μεταφοράς. Η Διαβούλευση θα διαρκέσει από τις 31/03/2023 μέχρι τις 21/04/2023, συμπεριλαμβανομένων. Καλείται κάθε...

Εκ περιτροπής περικοπή καταναλωτικού φορτίου λόγω μεγάλης αστοχίας στην πρόβλεψη της παραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) ανακοινώνει ότι, σήμερα Σάββατο 18 Μαρτίου από τις 09:37 μέχρι τις 10:31, για σκοπούς ασφαλούς λειτουργίας του Ηλεκτρικού Συστήματος, έχει προβεί σε εκ περιτροπής περικοπή καταναλωτικού φορτίου λόγω μεγάλης αστοχίας...

Κενές Μόνιμες Θέσεις Εργασίας

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για τις πιο κάτω κενές μόνιμες θέσεις: Διευθυντή Λειτουργίας Αγοράς ΔΣΜΚ, Κλίμακα Α15(i)-ΔΚΘ 1/2023 Διευθυντή Λειτουργίας Συστήματος ΔΣΜΚ, Κλίμακα Α15(i) – ΔΚΘ 2/2023 Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 31 Μαρτίου 2023 14:00 Για...