Επιλογή Σελίδας

Εκ περιτροπής περικοπή καταναλωτικού φορτίου λόγω μεγάλης αστοχίας στην πρόβλεψη της παραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) ανακοινώνει ότι, σήμερα Σάββατο 18 Μαρτίου από τις 09:37 μέχρι τις 10:31, για σκοπούς ασφαλούς λειτουργίας του Ηλεκτρικού Συστήματος, έχει προβεί σε εκ περιτροπής περικοπή καταναλωτικού φορτίου λόγω μεγάλης αστοχίας...

Κενές Μόνιμες Θέσεις Εργασίας

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για τις πιο κάτω κενές μόνιμες θέσεις: Διευθυντή Λειτουργίας Αγοράς ΔΣΜΚ, Κλίμακα Α15(i)-ΔΚΘ 1/2023 Διευθυντή Λειτουργίας Συστήματος ΔΣΜΚ, Κλίμακα Α15(i) – ΔΚΘ 2/2023 Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 31 Μαρτίου 2023 14:00 Για...

Δημόσια Διαβούλευση Αρ. 01/2023 Τροποποίηση των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής

Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) ανακοινώνει την έναρξη Δημόσιας Διαβούλευσης που αφορά Προτεινόμενη Τροποποίηση των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής, Ενοποιημένη Έκδοση 5.3.1. Η Διαβούλευση θα διαρκέσει από τις 10/02/2023 μέχρι τις 24/02/2023,...

Αποσύνδεση Φ/Β Συστημάτων που είναι συνδεδεμένα με το δίκτυο διανομής της ΑΗΚ

Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) πληροφορεί τους ιδιοκτήτες Φ/Β Συστημάτων με εγκατεστημένη ισχύ 7,14kWp – 499kWp που είναι συνδεδεμένα με το δίκτυο διανομής της ΑΗΚ στην επαρχία Πάφου, ότι την Δευτέρα 23/01/2023 μεταξύ των ωρών 12:11 και 13:05, λόγω...

Αναγκαιότητα περιορισμού ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)

Σχετικά με τον περιορισμό ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) διαβεβαιώνει ότι οι εν λόγω περιορισμοί είναι απόλυτα αναγκαίοι, στον βαθμό που εφαρμόζονται, για την ασφαλή και αξιόπιστη λειτουργία του...

Δοκιμές για επιβεβαίωση ικανότητας για λήψη και εκτέλεση των Εντολών Κατανομής που εκδίδονται από το Σύστημα Διαχείρισης της Αγοράς (MMS)

Στα πλαίσια της έγκαιρης προετοιμασίας για τη λειτουργία της Ανταγωνιστικής Αγοράς Ηλεκτρισμού (ΑΑΗ) και σε συνέχεια προηγούμενης ανακοίνωσης του ΔΣΜΚ ημερομηνίας 29/12/2023, ο ΔΣΜΚ ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους ότι, προϋπόθεση για ένταξη των Παραγωγών ΑΠΕ και...