Επιλογή Σελίδας

Δημόσια Διαβούλευση Αρ. 3/2020 – Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς για την Περίοδο 2021 έως 2030: Θέσεις και Προτάσεις ΔΣΜΚ για τα Σχόλια και Προτάσεις Ενδιαφερομένων

Σε σχέση με τη Δημόσια Διαβούλευση Αρ. 3/2020 – Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς για την Περίοδο 2021 έως 2030, ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) παραθέτει στο συνημμένο τις θέσεις και τις προτάσεις του για τα σχόλια και τις προτάσεις...

Ένταξη του Πρώτου Συμμετέχοντα στο Συμβατικό Πλαίσιο των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού

Ο ΔΣΜΚ ανακοινώνει την ένταξη του πρώτου Συμμετέχοντα, Bioland Promithia LTD, με την Ιδιότητα του Προμηθευτή, στο Συμβατικό Πλαίσιο των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού. Φωτογραφία από την συνάντηση κατά την οποία υπογράφηκε η Σύμβαση Ένταξης από...

Δημόσια Διαβούλευση Αρ. 3/2020 – Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς για την Περίοδο 2021 έως 2030

Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) ανακοινώνει την έναρξη της Δημόσιας Διαβούλευσης Αρ.03 /2020 που αφορά στο Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς, για την Περίοδο 2021 έως 2030. Η Διαβούλευση θα διαρκέσει από τις 6 Νοεμβρίου 2020 μέχρι τις...

Ανεξαρτησία του ΔΣΜΚ από την ΑΗΚ

Αναφορικά με την επιστολή των Συντεχνιών της ΑΗΚ, ημερομηνίας 20 Οκτωβρίου 2020, ο ΔΣΜΚ επισημαίνει ότι οι Συντεχνίες προφανώς παραγνωρίζουν ή παρερμηνεύουν τί ο περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμος προβλέπει, ως και την πρόσφατη απόφαση του Τμήματος Εργασιακών...

Δημοσίευμα Εφημερίδας Φιλελεύθερος

Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ), κρίνει αναγκαίο να τοποθετηθεί δημόσια για το περιεχόμενο του χθεσινού δημοσιεύματος στην εφημερίδα Φιλελεύθερος σχετικά με τον ΔΣΜΚ και να αναφέρει ότι γενικά το περιεχόμενο του δημοσιεύματος είναι ατεκμηρίωτο και...

Λειτουργία Ανταγωνιστικής Αγοράς Ηλεκτρισμού

Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ), προς παρουσίαση της πραγματικής εικόνας των γεγονότων σε σχέση με δημοσιεύματα που έχουν ακολουθήσει τη συνεδρία (06/10/2020) της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού στην παρουσία...
Font Resize