Επιλογή Σελίδας

Τρίτη Ενημερωτική παρουσίαση Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) σχετικά με την Προθεσμιακή και την Προ-Ημερήσια Αγορά

Ενημερώνεστε ότι στα πλαίσια της σειράς ενημερωτικών παρουσιάσεων που εγκαινίασε ο ΔΣΜΚ με σκοπό την πληροφόρηση, ενημέρωση και προετοιμασία των ενδιαφερομένων σχετικά με τη συμμετοχή στην Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού (ΑΑΗ), η επόμενη παρουσίαση έχει...

Προς Ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να συμβληθούν στο Συμβατικό Πλαίσιο Μεταβατικής Ρύθμισης Αγοράς Ηλεκτρισμού

Η υποβολή αιτήσεων επανέρχεται στην αρχική διαδικασία όπου η παράδοση της αίτησης, γίνεται δια ζώσης, με προσκόμιση σχετικών βεβαιώσεων και των αντιγράφων τους σε έντυπη μορφή, κατόπιν διευθέτησης συναντήσεως με Λειτουργούς του ΔΣΜΚ (βλ Οδηγία ΔΑ/1/2021 παρ.3.4)....

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Ενοικίαση/Ενοικιαγορά Κτηρίου για Κάλυψη Στεγαστικών Αναγκών

Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) απευθύνει πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος από νομικά ή φυσικά πρόσωπα με σκοπό την ενοικίαση/ενοικιαγορά κτηρίου για κάλυψη άμεσων στεγαστικών αναγκών των Κεντρικών του Γραφείων. Σε περίπτωση όπου, νομικό ή φυσικό...

Αποτελέσματα Αποκάλυψης του Ενεργειακού Μείγματος της Ηλεκτρικής Ενέργειας της Κύπρου για το 2020

Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου εφαρμόζοντας την Απόφαση της ΡΑΕΚ 1279/2015 για τη Μεθοδολογία Υπολογισμού του Εθνικού Ενεργειακού Μείγματος της Ηλεκτρικής Ενέργειας της Κύπρου και Μείγματος Προμηθευτή, δημοσιοποιεί, με την ανακοίνωση αυτή, το Τελικό Εθνικό...

Δεύτερη Ενημερωτική παρουσίαση Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) σχετικά με τις Εκκαθαρίσεις και Τιμολογήσεις στην Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού (ΑΑΗ)

Ενημερώνεστε ότι στα πλαίσια της σειράς ενημερωτικών παρουσιάσεων που εγκαινίασε ο ΔΣΜΚ με σκοπό την πληροφόρηση, ενημέρωση και προετοιμασία των ενδιαφερομένων σχετικά με τη συμμετοχή στην ΑΑΗ, η επόμενη παρουσίαση έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη, 11/5/2021. Η...

Πρώτη Ενημερωτική Παρουσίαση ΑΑΗ και Εγχειρίδιο Διεπαφών Συμμετεχόντων

Ο ΔΣΜΚ ενημερώνει ότι έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του οι διαφάνειες της πρώτης ενημερωτικής παρουσίασης για την Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού, η οποία πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 30 Μαρτίου 2021, καθώς και το τεχνικό εγχειρίδιο διεπαφών των συμμετεχόντων...
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς