Επιλογή Σελίδας

Σχετικοί Σύνδεσμοι

Παραθέτονται χρήσιμοι τοπικοί, ελληνικοί, ευρωπαϊκοί, διεθνείς και άλλοι σύνδεσμοι οργανισμών αναφορικά με την ηλεκτρική ενέργεια.

Οργανισμοί στην Κύπρο

 1. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού  www.mcit.gov.cy
 2. Ίδρυμα Ενέργειας Κύπρου  www.cie.org.cy
 3. Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου  www.cera.org.cy
 4. Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου  www.eac.com.cy
 5. Διαδικτυακή Πύλη της Κυπριακής Δημοκρατίας  www.cyprus.gov.cy
 6. Εθνική Διαδικτυακή Πύλη Ανοικτών Δεδομένων www.data.gov.cy

Εγγυήσεις Προέλευσης
Ηλεκτρονικό Μητρώο Εγγυήσεων Προέλευσης Κύπρου https://gocy.dsm.org.cy

Οργανισμοί στην Ελλάδα

 1. Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας  www.rae.gr
 2. Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) www.admie.gr
 3. Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε.  www.dei.gr
 4. Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Α.Ε. www.depa.gr
 5. Ινστιτούτο Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης www.iene.gr
 6. Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) www.cres.gr
 7. Ελληνικός Σύνδεσμος Ηλεκτροπαραγωγών από Ανανεώσιμες πηγές Ενέργειας www.hellasres.gr
 8. Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας www.eletaen.gr

Οργανισμοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση

 1. Οργανισμός Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ENTSO-E) www.entsoe.eu
 2. Σύνδεσμος Μεσογειακών Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Med-TSO)www.med-tso.com
 3. Ευρωπαϊκή Επιτροπή ec.europa.eu
 4. Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης  publications.europa.eu
 5. Κοινοτική Υπηρεσία Έρευνας και Ανάπτυξής   cordis.europa.eu
 6. Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος για την Προώθηση της Συμπαραγωγής  www.cogen.org
 7. Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Αιολικής Ενέργειας www.ewea.org
 8. Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Αιολικής Ενέργειας www.ewea.org
 9. Ευρωπαϊκός Οργανισμός Αιολικής Ενέργειας (EWEA) www.ewea.org
 10. Ενεργειακή Αποδοτικότητα και Ανανεώσιμες Πηγές www.caddet-re.org
 11. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας www.erec.org
 12. Κέντρο Πληροφοριών Ενέργειας www.iea.org
 13. The European Forum for Renewable Energy Sources www.eufores.org
 14. Ευρωπαϊκός Οργανισμός Βιομάζας (AEBIOM) www.aebiom.org
 15. Ευρωπαϊκός Οργανισμός Μικρής Υδροηλεκτρικής Ενέργειας (ESHA) www.esha.be
 16. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Γεωθερμικής Ενέργειας (EGEC) www.egec.org
 17. Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ηλιακής Θερμικής Ενέργειας (ESTIF) www.estif.org
 18. Ευρωπαϊκή Αντιπροσωπεία Ερευνητικών Κέντρων για Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (EUREC Agency) www.eurec.be
 19. Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας www.eurosolar.de

Διεθνείς & Άλλοι Οργανισμοί

 1. Διεθνής Αντιπροσωπεία Ενέργειας  www.iea.org
 2. Διεθνές Φόρουμ Ενέργειας  www.iefs.org
 3. Σύνδεσμος Ενεργειακής Αποδοτικότητας  energyefficiencyassociation.org
 4. Διοίκηση Πληροφόρησης για την Ενέργεια (EIA)  www.eia.doe.gov (Επίσημες Στατιστικές Ενέργειας από την Κυβέρνηση των ΗΠΑ)
 5. Διεθνής Οργανισμός Ανανεώσιμων Πηγών ενέργειας www.irena.org
 6. Παγκόσμια Σύγκλητος/ Δίκτυο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (WREC/ WREN) www.wrenuk.co.uk
 7. Παγκόσμιο Συμβούλιο για Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (WCRE) www.wcre.de