Επιλογή Σελίδας

Αρχείο Κόστους Συμβατικής Ηλεκτροπαραγωγής

     Κόστος Συμβατικής Ηλεκτροπαραγωγής (€/MWh)

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Το κόστος συμβατικής παραγωγής που παρουσιάζεται στη γραφική παράσταση και στα ιστορικά αρχεία υπολογίζεται στην καλύτερη δυνατή ακρίβεια από αυτοματοποιημένο αλγόριθμο, λαμβάνοντας υπόψη μόνο το κόστος καυσίμου και το κόστος εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.
Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου, ουδεμία ευθύνη αναλαμβάνει ή διαβεβαίωση παρέχει, αναφορικά με την ορθότητα ή πληρότητα ή ακρίβεια των δημοσιοποιημένων στο παρόν τμήμα της ιστοσελίδας στοιχείων ή πληροφοριών και συμβουλεύει οποιονδήποτε, να μην λαμβάνει αποφάσεις βασιζόμενος στις πληροφορίες ή τα στοιχεία που αναφέρονται, πριν τα επιβεβαιώσει και αξιολογήσει κατάλληλα.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς