Επιλογή Σελίδας

Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς

Περιγραφή έργων και χρονοδιάγραμμα του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς 2020-2029 (ΔΠΑΣΜ 2020-2029) καθώς και ετήσιο κόστος επενδύσεων για την τριετία 2020-2022.

ΔΠΑΣΜ 2020-2029


Περιγραφή έργων και χρονοδιάγραμμα του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς 2019-2028 (ΔΠΑΣΜ 2019-2028) καθώς και ετήσιο κόστος επενδύσεων για την τριετία 2019-2021.

ΔΠΑΣΜ 2019-2028

 

 

Font Resize