Επιλογή Σελίδας

Προϋπολογισμός

Προϋπολογισμός ΔΣΜΚ

Σύμφωνα με τις Πρόνοιες του Νόμου, ετοιμάζεται λεπτομερής προϋπολογισμός για τις αναμενόμενες κεφαλαιουχικές και λειτουργικές δαπάνες του ΔΣΜΚ. Ο προϋπολογισμός του ΔΣΜΚ υποβάλλεται για έγκριση στο Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας και τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Προϋπολογισμός του ΔΣΜΚ για το έτος 2024

Ο Προϋπολογισμός του ΔΣΜΚ για το έτος 2024 δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα τη Δημοκρατίας.

> Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός ΔΣΜΚ 2024

Προϋπολογισμός του ΔΣΜΚ για το έτος 2023

Ο Προϋπολογισμός του ΔΣΜΚ για το έτος 2023 δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα τη Δημοκρατίας.

> Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός ΔΣΜΚ 2023

Προϋπολογισμός του ΔΣΜΚ για το έτος 2022

Ο Προϋπολογισμός του ΔΣΜΚ για το έτος 2022 δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα τη Δημοκρατίας.

> Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός ΔΣΜΚ 2022

Προϋπολογισμός του ΔΣΜΚ για το έτος 2021

Ο Προϋπολογισμός του ΔΣΜΚ για το έτος 2021 δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα τη Δημοκρατίας.

> Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός ΔΣΜΚ 2021

Προϋπολογισμός του ΔΣΜΚ για το έτος 2020

Ο Προϋπολογισμός του ΔΣΜΚ για το έτος 2020 δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα τη Δημοκρατίας.

> Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός ΔΣΜΚ 2020

Προϋπολογισμός του ΔΣΜΚ για το έτος 2019

Ο Προϋπολογισμός του ΔΣΜΚ για το έτος 2019 δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα τη Δημοκρατίας.

> Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός ΔΣΜΚ 2019

Προϋπολογισμός του ΔΣΜΚ για το έτος 2018

Ο Προϋπολογισμός του ΔΣΜΚ για το έτος 2019 δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα τη Δημοκρατίας.

> Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός ΔΣΜΚ 2018

Προϋπολογισμός του ΔΣΜΚ για το έτος 2017

Ο Προϋπολογισμός του ΔΣΜΚ για το έτος 2019 δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα τη Δημοκρατίας.

> Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός ΔΣΜΚ 2017

Προϋπολογισμός του ΔΣΜΚ για το έτος 2016

Ο Προϋπολογισμός του ΔΣΜΚ για το έτος 2016 δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα τη Δημοκρατίας την Τρίτη, 22 Μαρτίου 2016.

> Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός ΔΣΜΚ 2016
> Επεξηγηματικό Υπόμνημα Προϋπολογισμού ΔΣΜΚ 2016

Προϋπολογισμός του ΔΣΜΚ για το έτος 2015

Ο Προϋπολογισμός του ΔΣΜΚ για το έτος 2015 δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα τη Δημοκρατίας την Παρασκευή 3 Ιουλίου 2015.

> Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός ΔΣΜΚ 2015
> Επεξηγηματικό Υπόμνημα Προϋπολογισμού ΔΣΜΚ 2015

Προϋπολογισμός του ΔΣΜΚ για το έτος 2013

Ο Προϋπολογισμός του ΔΣΜΚ για το έτος 2013 εγκρίθηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων την Πέμπτη, 25 Απριλίου 2013 και δημοσιεύτηκε στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας την Τρίτη 30 Απριλίου 2013.

> Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός ΔΣΜΚ 2013
> Επεξηγηματικό Υπόμνημα Προϋπολογισμού ΔΣΜΚ 2013

Προϋπολογισμός του ΔΣΜΚ για το έτος 2012

Ο Προϋπολογισμός του ΔΣΜΚ για το έτος 2012 εγκρίθηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων την Πέμπτη, 22 Μαρτίου 2012 και δημοσιεύτηκε στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας την Τετάρτη 4 Απριλίου 2012.

> Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός ΔΣΜΚ 2012
> Επεξηγηματικό Υπόμνημα Προϋπολογισμού ΔΣΜΚ 2012

Προϋπολογισμός του ΔΣΜΚ για το έτος 2011

Ο Προϋπολογισμός του ΔΣΜΚ για το έτος 2011 εγκρίθηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων την Πέμπτη, 24 Μαρτίου 2011 και δημοσιεύτηκε στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας την Πέμπτη 31 Μαρτίου 2011.

> Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός ΔΣΜΚ 2011
> Επεξηγηματικό Υπόμνημα Προϋπολογισμού ΔΣΜΚ 2011

Προϋπολογισμός του ΔΣΜΚ για το έτος 2010

Ο Προϋπολογισμός του ΔΣΜΚ για το έτος 2010 εγκρίθηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων την Τετάρτη, 24 Μαρτίου 2010 και δημοσιεύτηκε στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας την Τετάρτη 31 Μαρτίου 2010.

> Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός ΔΣΜΚ 2010
> Επεξηγηματικό Υπόμνημα Προϋπολογισμού ΔΣΜΚ 2010

Προϋπολογισμός του ΔΣΜΚ για το έτος 2009

Ο Προϋπολογισμός του ΔΣΜΚ για το έτος 2009 εγκρίθηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων την Πέμπτη, 12 Μαρτίου 2009 και δημοσιεύτηκε στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2009.

> Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός ΔΣΜΚ 2009
> Επεξηγηματικό Υπόμνημα Προϋπολογισμού ΔΣΜΚ 2009