Επιλογή Σελίδας

Οργανική Δομή

Οργανόγραμμα

Προσωπικό

Το προσωπικό του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου, εκτός από το Διευθυντή, προέρχεται από προσωπικό της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) με τους ίδιους όρους απασχόλησης όπως και το προσωπικό της ΑΗΚ.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς