Επιλογή Σελίδας

Ημερήσια Παραγωγή Ηλεκτρικού Συστήματος

Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2022
     Εκτίμηση Διεσπαρμένης Παραγωγής (Φωτοβολταϊκά και Βιομάζα)
     Αιολική Παραγωγή
     Συμβατική Παραγωγή
     Συνολική Ζήτηση
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
  • Η συνολική ζήτηση του ηλεκτρικού συστήματος ικανοποιείται από την συμβατική, την αιολική και τη διεσπαρμένη παραγωγή
Περιγραφή Τιμή (MW)
Συνολική Διαθέσιμη Συμβατική Ικανότητα Παραγωγής 04/10/2022 00:00-04/10/2022 23:45 -> 982
Συμβατική Εγκατεστημένη Ισχύς 1478
Αιολική Εγκατεστημένη Ισχύς 157.5
Φωτοβολταϊκή Εγκατεστημένη Ισχύς 262.7
Εγκατεστημένη Ισχύς Βιομάζας 12.4

Για να δείτε την παραγωγή του ηλεκτρικού συστήματος για προηγούμενες μέρες πατήστε εδώ.