Επιλογή Σελίδας

Ημερήσια Παραγωγή Ηλεκτρικού Συστήματος

Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2024
     Εκτίμηση Διεσπαρμένης Παραγωγής
     Αιολική Παραγωγή
     Συμβατική Παραγωγή
     Συνολική Ζήτηση
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
  • Η συνολική ζήτηση του ηλεκτρικού συστήματος ικανοποιείται από την συμβατική, την αιολική και τη διεσπαρμένη παραγωγή
Περιγραφή Τιμή (MW)
Συνολική Διαθέσιμη Ικανότητα Συμβατικής Παραγωγής
(η τιμή δεν περιλαμβάνει τυχόν μειώσεις λόγω παροδικών περιορισμών στο Ηλεκτρικό Σύστημα)
24/07/2024 00:00-24/07/2024 11:15 1330
24/07/2024 11:15-24/07/2024 14:30 1280
24/07/2024 14:30-24/07/2024 14:45 1278
24/07/2024 14:45-24/07/2024 16:00 1280
24/07/2024 16:00-24/07/2024 23:45 1330

ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ ΑΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Περιγραφή Τιμή (MW)
Συμβατική Εγκατεστημένη Ισχύς 1478
Αιολική Εγκατεστημένη Ισχύς 155.1
Φωτοβολταϊκή Εγκατεστημένη Ισχύς 719.45
Εγκατεστημένη Ισχύς Βιομάζας 12.4

Για να δείτε την παραγωγή του ηλεκτρικού συστήματος για προηγούμενες μέρες πατήστε εδώ.