Επιλογή Σελίδας

Ημερήσια Παραγωγή Ηλεκτρικού Συστήματος

Κυριακή, 19 Σεπτεμβρίου 2021
     Εκτίμηση Διεσπαρμένης Παραγωγής (Φωτοβολταϊκά και Βιομάζα)
     Αιολική Παραγωγή
     Συμβατική Παραγωγή
     Συνολική Ζήτηση
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
  • Η συνολική ζήτηση του ηλεκτρικού συστήματος ικανοποιείται από την συμβατική, την αιολική και τη διεσπαρμένη παραγωγή
Περιγραφή Τιμή (MW)
Συνολική Διαθέσιμη Συμβατική Ικανότητα Παραγωγής 19/09/2021 00:00-19/09/2021 01:15 -> 1214
19/09/2021 01:15-19/09/2021 23:45 -> 1198
Συμβατική Εγκατεστημένη Ισχύς 1478
Αιολική Εγκατεστημένη Ισχύς 157.5
Φωτοβολταϊκή Εγκατεστημένη Ισχύς 262.7
Εγκατεστημένη Ισχύς Βιομάζας 12.4

Για να δείτε την παραγωγή του ηλεκτρικού συστήματος για προηγούμενες μέρες πατήστε εδώ.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς