Επιλογή Σελίδας

Ημερήσια Παραγωγή Ηλεκτρικού Συστήματος

Πέμπτη, 29 Φεβρουαρίου 2024
     Εκτίμηση Διεσπαρμένης Παραγωγής
     Αιολική Παραγωγή
     Συμβατική Παραγωγή
     Συνολική Ζήτηση
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
  • Η συνολική ζήτηση του ηλεκτρικού συστήματος ικανοποιείται από την συμβατική, την αιολική και τη διεσπαρμένη παραγωγή
Περιγραφή Τιμή (MW)
Συνολική Διαθέσιμη Συμβατική Ικανότητα Παραγωγής 29/02/2024 00:00-29/02/2024 06:30 1201
29/02/2024 06:30-29/02/2024 23:45 1218

ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ ΑΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Περιγραφή Τιμή (MW)
Συμβατική Εγκατεστημένη Ισχύς 1478
Αιολική Εγκατεστημένη Ισχύς 155.1
Φωτοβολταϊκή Εγκατεστημένη Ισχύς 661.29
Εγκατεστημένη Ισχύς Βιομάζας 12.4

Για να δείτε την παραγωγή του ηλεκτρικού συστήματος για προηγούμενες μέρες πατήστε εδώ.