Επιλογή Σελίδας

Ημερήσιες Αναφορές

Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) αναρτά στην ιστοσελίδα του ημερήσιες αναφορές της περικοπής Ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) που ελέγχονται από το ΣΤΗΔΕ του Συστήματος Μεταφοράς (ΣΜ) (στο παρόν στάδιο αφορά πέντε (5) Αιολικά Πάρκα με εγκατεστημένη Ισχύ 155 MW - σύνδεσμος), οι οποίες διενεργήθηκαν από τον ΔΣΜΚ. Η ανάρτηση αναφοράς θα γίνεται μόνο για ημέρες που διενεργήθηκε περικοπή.

Τα στατιστικά που δημοσιεύονται στις ημερήσιες αναφορές αφορούν τα ΑΠΕ που είναι συνδεδεμένα στο ΣΜ και είναι προϊόν εκτίμησης. Ο ΔΣΜΚ, ουδεμία ευθύνη αναλαμβάνει ή διαβεβαίωση παρέχει, αναφορικά με την ορθότητα ή πληρότητα ή ακρίβεια των δημοσιοποιημένων στο παρόν τμήμα της ιστοσελίδας στοιχείων ή πληροφοριών και συμβουλεύει οποιονδήποτε, να μην λαμβάνει αποφάσεις βάσει των πληροφοριών ή τα στοιχεία που αναφέρονται, πριν τα επιβεβαιώσει και αξιολογήσει κατάλληλα.

Τονίζεται ότι η εκτέλεση για περικοπή (περιορισμό) της ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ διενεργείται πάντοτε για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του ηλεκτρικού Συστήματος. Ο περιορισμός Ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ διενεργείται με τη χρήση εξιδεικευμένων εργαλείων και αλγορίθμων ώστε να διασφαλίζεται, στον μέγιστο δυνατό βαθμό, ο δίκαιος καταμερισμός των περικοπών σε όλες τις μονάδες ΑΠΕ που ελέγχονται από το ΣΤΗΔΕ του Συστήματος Μεταφοράς.

Σχετική ενημέρωση για τον τρόπο που εκτελείται η περικοπή έγινε στην ενημερωτική ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στις 28/09/2022. Οι παρουσιάσεις της ημερίδας είναι διαθέσιμες στον σύνδεσμο.

Οι περικοπές ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ που ελέγχονται από το ΣΤΗΔΕ του Συστήματος Διανομής (ΣΔ) αναρτώνται από τον Διαχειριστή Συστήματος Διανομής σε αυτό τον σύνδεσμο.

Υφιστάμενη Κατάσταση Αλγόριθμου Περιορισμού Ηλεκτροπαραγωγής ΑΠΕ
Αλγόριθμος Περιορισμού συστημάτων ΑΠΕ που ελέγχονται από το ΣΤΗΔΕ ΣΔ: Ανενεργός
Αλγόριθμος Περιορισμού συστημάτων ΑΠΕ που ελέγχονται από το ΣΤΗΔΕ ΣΜ: Ανενεργός

Σημειώσεις:
1. Τα πιο πάνω δεδομένα ανανεώνονται ανά δεκαπεντάλεπτο.
2. Κατάσταση αλγορίθμου "Ενεργός" δεν συνεπάγεται απαραίτητα σε περιορισμό ηλεκτροπαραγωγής ΑΠΕ.

Αρχεία