Επιλογή Σελίδας

Διαθέσιμη Ημερήσια Ικανότητα Παραγωγής

Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2024

Περιγραφή Τιμή (MW)
Συνολική Διαθέσιμη Συμβατική Ικανότητα Παραγωγής 17/06/2024 00:00-17/06/2024 23:45 1122

ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ ΑΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Περιγραφή Τιμή (MW)
Συμβατική Εγκατεστημένη Ισχύς 1478
Αιολική Εγκατεστημένη Ισχύς 155.1
Φωτοβολταϊκή Εγκατεστημένη Ισχύς 702.86
Εγκατεστημένη Ισχύς Βιομάζας 12.4