Επιλογή Σελίδας

Διαθέσιμη Ημερήσια Ικανότητα Παραγωγής

Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2024

Περιγραφή Τιμή (MW)
Συνολική Διαθέσιμη Συμβατική Ικανότητα Παραγωγής 24/07/2024 00:00-24/07/2024 11:15 1330
24/07/2024 11:15-24/07/2024 14:30 1280
24/07/2024 14:30-24/07/2024 14:45 1278
24/07/2024 14:45-24/07/2024 16:00 1280
24/07/2024 16:00-24/07/2024 23:45 1330

ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ ΑΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Περιγραφή Τιμή (MW)
Συμβατική Εγκατεστημένη Ισχύς 1478
Αιολική Εγκατεστημένη Ισχύς 155.1
Φωτοβολταϊκή Εγκατεστημένη Ισχύς 719.45
Εγκατεστημένη Ισχύς Βιομάζας 12.4