Επιλογή Σελίδας

Διαθέσιμη Ημερήσια Ικανότητα Παραγωγής

Πέμπτη, 28 Σεπτεμβρίου 2023

Περιγραφή Τιμή (MW)
Συνολική Διαθέσιμη Συμβατική Ικανότητα Παραγωγής 28/09/2023 00:00-28/09/2023 23:45 1034

ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ ΑΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Περιγραφή Τιμή (MW)
Συμβατική Εγκατεστημένη Ισχύς 1478
Αιολική Εγκατεστημένη Ισχύς 155.1
Φωτοβολταϊκή Εγκατεστημένη Ισχύς 522.6
Εγκατεστημένη Ισχύς Βιομάζας 12.4