Επιλογή Σελίδας

Διαθέσιμη Ημερήσια Ικανότητα Παραγωγής

Πέμπτη, 29 Φεβρουαρίου 2024

Περιγραφή Τιμή (MW)
Συνολική Διαθέσιμη Συμβατική Ικανότητα Παραγωγής 29/02/2024 00:00-29/02/2024 06:30 1201
29/02/2024 06:30-29/02/2024 23:45 1218

ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ ΑΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Περιγραφή Τιμή (MW)
Συμβατική Εγκατεστημένη Ισχύς 1478
Αιολική Εγκατεστημένη Ισχύς 155.1
Φωτοβολταϊκή Εγκατεστημένη Ισχύς 661.29
Εγκατεστημένη Ισχύς Βιομάζας 12.4