Επιλογή Σελίδας

Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) πληροφορεί τους ιδιοκτήτες Φ/Β Συστημάτων με εγκατεστημένη ισχύ 7,14kWp – 499kWp που είναι συνδεδεμένα με το δίκτυο διανομής της ΑΗΚ στην επαρχία Πάφου, ότι την Δευτέρα 23/01/2023 μεταξύ των ωρών 12:11 και 13:05, λόγω έκτακτης ανάγκης προέβη στην αποσύνδεση των εν λόγω Συστημάτων τα οποία ελέγχονται από το Σύστημα Τηλεχειρισμού Φορτίου (Σ.ΤΗ.ΦΟΡ. – RIPPLE CONTROL), για σκοπούς ασφαλούς λειτουργίας του Ηλεκτρικού Συστήματος.

Παρακαλούνται όλοι οι επηρεαζόμενοι χρήστες όπως προβούν σε όλες τις απαραίτητες, από μέρους τους, ενέργειες για να επιβεβαιώσουν την ορθή λειτουργία (επαναφορά) των συστημάτων τους.