Επιλογή Σελίδας

Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) ανακοινώνει την επέκταση της προθεσμίας υποβολής σχολίων στα πλαίσια της Δημόσιας Διαβούλευσης που αφορά την Προτεινόμενη Τροποποίηση των Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού, Τροποποιητική Έκδοση 2.0.4.

Η Διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 7/12/2023, συμπεριλαμβανομένης.

Καλείται κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο όπως υποβάλει στον ΔΣΜΚ τα σχόλια ή τις εισηγήσεις του, επί των Προτεινόμενων Τροποποιήσεων, στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. Για την υποβολή των σχολίων ή εισηγήσεων να χρησιμοποιηθεί το ειδικό Έντυπο Υποβολής Σχολίων.

Όλα τα σχόλια και εισηγήσεις θα πρέπει να παραληφθούν από τον ΔΣΜΚ το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 7/12/2023, ώρα 14:00.

Λευκωσία, 23 Νοεμβρίου 2023