Επιλογή Σελίδας

Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) ανακοινώνει την έναρξη Δημόσιας Διαβούλευσης, που αφορά Προτεινόμενη Τροποποίηση των Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού, Τροποποιητική Έκδοση 2.0.4.

Η Διαβούλευση θα διαρκέσει από τις 26/10/2023 μέχρι τις 23/11/2023, συμπεριλαμβανομένης.

Καλείται κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο όπως υποβάλει στον ΔΣΜΚ τα σχόλια ή τις εισηγήσεις του, επί των Προτεινόμενων Τροποποιήσεων, στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

Για την υποβολή των σχολίων ή εισηγήσεων να χρησιμοποιηθεί το ειδικό Έντυπο Υποβολής Σχολίων. Όλα τα σχόλια και εισηγήσεις θα πρέπει να παραληφθούν από τον ΔΣΜΚ το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 23/11/2023, ώρα 14:00.

Λευκωσία, 26 Οκτωβρίου 2023

Σχετικά Κείμενα