Επιλογή Σελίδας

Στο πλαίσιο διαφάνειας, ο ΔΣΜΚ προβαίνει σε εκτίμηση των περικοπών για το επόμενο έτος, την οποία και δημοσιεύει προς ενημέρωση ενδιαφερομένων στον σύνδεσμο εδώ.