Επιλογή Σελίδας

Ο ΔΣΜΚ ανακοινώνει ότι λόγω των μέτρων που λήφθηκαν για περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού στην Κύπρο, συνεχίστηκε να παρατηρείται και τον μήνα Μάιο μείωση της ζήτησης ηλεκτρισμού. Συγκεκριμένα για τον μήνα Μάιο, η ζήτηση ηλεκτρισμού το 2020 ανήλθε στις 336 GWh σε σχέση με 377 GWh το 2019 σημειώνοντας μείωση 10,8%.