Επιλογή Σελίδας

Ο ΔΣΜΚ ανακοινώνει ότι λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού και των σχετικών μέτρων για περιορισμό της εξάπλωσής του στην Κύπρο, συνεχίστηκε να παρατηρείται και τον μήνα Αύγουστο μείωση της ζήτησης ηλεκτρισμού. Συγκεκριμένα για τον μήνα Αύγουστο, η ζήτηση ηλεκτρισμού το 2020 ανήλθε στις 528 GWh σε σχέση με 563 GWh το 2019 σημειώνοντας μείωση 6,1%.