Επιλογή Σελίδας

Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) αναρτά από την 1/1/2023 στην ιστοσελίδα του σε αυτή τη σελίδα ημερήσιες αναφορές για τις περικοπές Ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) που ελέγχονται από το ΣΤΗΔΕ του Συστήματος Μεταφοράς (ΣΜ). Η ανάρτηση αναφοράς θα γίνεται μόνο για τις ημέρες που διενεργήθηκε περικοπή.