Επιλογή Σελίδας

Ο ΔΣΜΚ ενημερώνει ότι τη Δευτέρα 24/07/2023, μεταξύ των ωρών 14:15-14:30 έχει καταγραφεί η μέγιστη Ζήτηση Ηλεκτρική Ενέργειας για το έτος μέχρι στιγμής. Η μέση τιμή της ζήτησης ήταν 1243 MW (σημειώνεται ότι στιγμιαία η ζήτηση έχει ανέλθει και στα 1246 MW), που αποτελεί και τη μέγιστη ιστορικά καταγεγραμμένη ζήτηση στην Κύπρο.

Κατά την περίοδο της μέγιστης ζήτησης, η συνεισφορά των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ήταν της τάξης των 382 MW που κάλυπτε το 36,6% της Ζήτησης.

Σημειώνεται ότι η προηγούμενη μέγιστη ζήτηση είχε καταγραφεί στις 5 Αυγούστου 2021, που η ζήτηση έφτασε στα 1239 MW.