Επιλογή Σελίδας

Την Πέμπτη 11 Ιουνίου 2020 και ώρα 07.21 λόγω σοβαρής βλάβης στο Σύστημα Μεταφοράς, προκλήθηκε ολική σβέση του Υποσταθμού Μεταφοράς «Ξεροπόταμος» με αποτέλεσμα να διακοπεί η ηλεκτροδότηση σε καταναλωτές της επαρχίας Πάφου.

Μετά την αξιολόγηση της βλάβης το Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Ενέργειας του Διαχειριστή Συστήματος Κύπρου σε πλήρη συνεργασία με τον Ιδιοκτήτη Συστήματος Μεταφοράς προχώρησε στην αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης που ολοκληρώθηκε γύρω στις 08.17 ώρα.

Τα αίτια της βλάβης τυγχάνουν διερεύνησης.