Επιλογή Σελίδας

Ο ΔΣΜΚ μεριμνώντας για την ασφάλεια των συστημάτων του προβαίνει σε τακτικές ενημερώσεις/αναβαθμίσεις των λογισμικών του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται για σύνδεση με το MMS, σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφάλειας και των σχετικών οδηγιών των προμηθευτριών εταιρειών του εξοπλισμού. Παρακαλούνται οι συμμετέχοντες στην ΑΑΗ που κατέχουν τέτοιο εξοπλισμό να τον διατηρούν μόνιμα συνδεδεμένο στο δίκτυο του ΔΣΜΚ. Σε περίπτωση μη συνδεσιμότητας για μεγάλο χρονικό διάστημα, και για προστασία των συστημάτων του, ο ΔΣΜΚ ενδέχεται να ανακαλέσει τη πρόσβασή σας στο σύστημα MMS.