Επιλογή Σελίδας

Στις 19, 20 και 21 Ιουνίου 2023 φιλοξενήθηκαν στην Κύπρο από τον ΔΣΜΚ η Επιτροπή Ανάπτυξης Συστήματος ENTSO-e (ENTSO-e System Development Committee) για την 98η της συνάντηση και σχετικό σεμινάριο στρατηγικής (Strategy Seminar on Data/Hydrogen and integrated planning).