Επιλογή Σελίδας

Αρχείο Ημερήσιας Παραγωγής Ηλεκτρικού Συστήματος (MW)

Επιλέξτε Διάρκεια Παρουσίασης για τις τελευταίες ημέρες

ή Eπιλέξτε Παρουσίαση στο Παρελθόν

     Εκτίμηση Διεσπαρμένης Παραγωγής
     Αιολική Παραγωγή
     Συμβατική Παραγωγή
     Συνολική Ζήτηση

Αρχείο Ημερήσιας Παραγωγής Ηλεκτρικού Συστήματος κατά έτος

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
  • Η συνολική ζήτηση του ηλεκτρικού συστήματος ικανοποιείται από την συμβατική, την αιολική και τη διεσπαρμένη παραγωγή
Περιγραφή Τιμή (MW)
Συνολική Διαθέσιμη Ικανότητα Συμβατικής Παραγωγής
(η τιμή δεν περιλαμβάνει τυχόν μειώσεις λόγω παροδικών περιορισμών στο Ηλεκτρικό Σύστημα)
22/07/2024 00:00-22/07/2024 07:45 1090
22/07/2024 07:45-23/07/2024 02:30 1150
23/07/2024 02:30-23/07/2024 16:30 1270
23/07/2024 16:30-24/07/2024 11:15 1330
24/07/2024 11:15-24/07/2024 14:30 1280
24/07/2024 14:30-24/07/2024 14:45 1278
24/07/2024 14:45-24/07/2024 16:00 1280
24/07/2024 16:00-24/07/2024 23:45 1330