Επιλογή Σελίδας

Ποσοστά Διείσδυσης Ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ

Το μέσο ποσοστό διείσδυσης από ΑΠΕ για το έτος 2020 ήταν 11.7% της συνολικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ
Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου, ουδεμία ευθύνη αναλαμβάνει ή διαβεβαίωση παρέχει, αναφορικά με την ορθότητα ή πληρότητα ή ακρίβεια των δημοσιοποιούμενων στο παρόν τμήμα της ιστοσελίδας στοιχείων ή πληροφοριών και συμβουλεύει οποιονδήποτε, να μην λαμβάνει αποφάσεις βασιζόμενος στις πληροφορίες ή τα στοιχεία που αναφέρονται, πριν τα επιβεβαιώσει και αξιολογήσει κατάλληλα.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς