Επιλογή Σελίδας

Σύστημα Ασφάλειας ΕΚΕΕ

Το Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Ενέργειας και το Εφεδρικό Κέντρο Ελέγχου Ενέργειας είναι εγκαταστάσεις νευραλγικής σημασίας για την απρόσκοπτη παροχή ηλεκτρικής ενέργειας σε όλους τους καταναλωτές, για αυτό και αποφασίστηκε η εγκατάσταση συστήματος ελέγχου πρόσβασης, το οποίο θα επιτρέπει την είσοδο μόνο σε εξουσιοδοτημένα άτομα. Τέτοιο σύστημα εγκαταστάθηκε και τέθηκε σε λειτουργία το Νοέμβριο του 2006.