Επιλογή Σελίδας

Εφεδρικό Κέντρο Ελέγχου Ενέργειας

Το Εφεδρικό Κέντρο Ελέγχου Ενέργειας (Εφ.Κ.Ε.Ε.) έχει πρόσφατα δημιουργηθεί και έχει πρόσφατα τεθεί σε πλήρη λειτουργία για τους πιο κάτω λόγους:

  • να αναλαμβάνει την παρακολούθηση και τον έλεγχο του Συστήματος Μεταφοράς και Παραγωγής σε περίπτωση που το Ε.Κ.Ε.Ε. τεθεί εκτός λειτουργίας, δεδομένου πως η λειτουργία του Ε.Κ.Ε.Ε. παρέχεται επί 24ώρου βάσης και δεν επιτρέπεται να διακόπτεται, είτε λόγω γενικών ή τοπικών φυσικών καταστροφών, είτε λόγω εχθροπραξιών και ειδικά σε περιπτώσεις γενικών και παγκύπριων καταστροφών π.χ. σεισμού, εφόσον διασφαλίζει την απρόσκοπτη παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, που πρέπει να γίνεται με την ελάχιστη διακοπή
  • για τη μεταφορά του κόμβου των τηλεπικοινωνιών για σκοπούς ΣΤΗΔΕ από το Ε.Κ.Ε.Ε. στο Εφε.Κ.Ε.Ε., ώστε μέσω εναλλακτικής όδευσης στη μεταφορά δεδομένων και πληροφοριών από τους Υποσταθμούς στο Ε.Κ.Ε.Ε. να προσδίδεται περισσότερη αξιοπιστία στο τηλεπικοινωνιακό σύστημα του ΣΤΗΔΕ.

Το Εφε.Κ.Ε.Ε. βρίσκεται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο και διαθέτει τον πιο κάτω εξοπλισμό:

α) 2 Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές του ΣΤΗΔΕ
β) Τηλεπικοινωνιακό κόμβο του συστήματος ΣΤΗΔΕ
γ) Σύστημα Απρόσκοπτης Τροφοδοσίας
δ) Γεννήτρια
ε) Κουζίνα και κρεβάτι για διανυχτέρευση

Με τη λειτουργία του Εφ.Κ.Ε.Ε. ετοιμάστηκαν σχέδια για τη μετακίνηση του προσωπικού όταν κηρυχθεί κατάσταση συναγερμού, συνεργασία με τις Αστυνομίκες Αρχές, την Πυροσβεστική και την Πολιτική Άμυνα, που θα καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης.