Επιλογή Σελίδας

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) με την απόφαση Αριθμός 94/2024, ημερομηνίας 19/03/2024, ενέκρινε την «Πολιτικής Χρέωσης για Σύνδεση στο Σύστημα Μεταφοράς (Έκδοση 1.0)». Επιπρόσθετα σύμφωνα με την πιο πάνω απόφαση το εγκριμένο έγγραφο θα τεθεί σε ισχύ με την έγκριση και της «Πολιτικής Χρέωσης για Σύνδεση στο Σύστημα Διανομής».

Το εγκεκριμένο έγγραφο της «Πολιτικής Χρέωσης για Σύνδεση στο Σύστημα Μεταφοράς (Έκδοση 1.0)» δημοσιοποιείται στην ιστοσελίδα του ΔΣΜΚ στα πλαίσια πλήρους διαφάνειας, ενημέρωσης και έγκαιρης πληροφόρησης όλων των ενδιαφερόμενων επενδυτών για τυχόν δραστηριοποίησή τους στον τομέα της Ανταγωνιστικής Αγοράς Ηλεκτρισμού, αλλά και για ενημέρωση των οποιωνδήποτε άλλων ενδιαφερόμενων προσώπων ή/και συμμετεχόντων στην Αγορά Ηλεκτρισμού.