Επιλογή Σελίδας

Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου ενημερώνει για την έναρξη λειτουργίας της σελίδας “Ανακοινώσεις Αγοράς Ηλεκτρισμού” στην οποία θα αναρτούνται ανακοινώσεις, που αφορούν αποκλειστικά τους Συμμετέχοντες είτε στην Μεταβατική Ρύθμιση Αγοράς Ηλεκτρισμού είτε στην Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως συμβουλεύονται τακτικά τη νέα αυτή σελίδα για σχετικές πληροφορίες.