Επιλογή Σελίδας

Ο ΔΣΜΚ ανακοινώνει την ένταξη του πρώτου Συμμετέχοντα, Bioland Promithia LTD, με την Ιδιότητα του Προμηθευτή, στο Συμβατικό Πλαίσιο των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού.

Φωτογραφία από την συνάντηση κατά την οποία υπογράφηκε η Σύμβαση Ένταξης από τον ΔΣΜΚ και από την εταιρεία Bioland Promithia LTD.