Επιλογή Σελίδας

Ο ΔΣΜΚ ανακοινώνει ότι, με βάση την ενημέρωση που έλαβε από τη Διεύθυνση Παραγωγής της ΑΗΚ, οι έξι (6) ατμοηλεκτρικές μονάδες του Ηλεκτροπαραγωγού Σταθμού (ΗΣ)  Δεκέλειας θα παραμείνουν στη διαθεσιμότητα του Ηλεκτρικού Συστήματος και ως εκ τούτου το Ενδεικτικό Πρόγραμμα Διακοπής Ηλεκτροδότησης για την Τετάρτη 14/12/2022 που έχει ανακοινωθεί ακυρώνεται.