Επιλογή Σελίδας

Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου ενημερώνει ότι τίθεται σε άμεση εφαρμογή από την 15η Απριλίου 2024 η νέα Οδηγία αρ. ΟΔ-ΔΑ-01-2024 «Διαδικασία Ένταξης στη Μεταβατική Ρύθμιση της Αγοράς Ηλεκτρισμού», η οποία αντικαθιστά την παλαιά Οδηγία ΔΑ/1Β/2022.

Η υποβολή Αιτήσεων γίνεται με αναθεωρημένα τα σχετικά έντυπα και έγγραφα όπως αυτά περιγράφονται στο περιεχόμενο της νέας Οδηγίας.

Υποβολές Αιτήσεων σε παλιά έντυπα δεν θα γίνονται αποδεκτές.