Επιλογή Σελίδας

Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) ανακοινώνει την έναρξη Δημόσιας Διαβούλευσης που αφορά την Προτεινόμενη Έκδοση 1.0.0 των Κανόνων Μεταφοράς.

Η Διαβούλευση θα διαρκέσει
από τις 31/03/2023 μέχρι τις 21/04/2023, συμπεριλαμβανομένων.

Καλείται κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο όπως υποβάλει στον ΔΣΜΚ τα σχόλια ή τις εισηγήσεις του, επί της Προτεινόμενης Έκδοσης 1.0.0 των Κανόνων Μεταφοράς, στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

Για την υποβολή των σχολίων ή εισηγήσεων να χρησιμοποιηθεί το ειδικό Έντυπο Υποβολής Σχολίων. Όλα τα σχόλια και εισηγήσεις θα πρέπει να παραληφθούν από τον ΔΣΜΚ το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 21/04/2023, ώρα 14:00.

Λευκωσία, 31 Μαρτίου 2023

Σχετικά Κείμενα


Σχετικοί Σύνδεσμοι