Επιλογή Σελίδας

Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) ανακοινώνει την έναρξη της Δημόσιας Διαβούλευσης Αρ. 04/2023 που αφορά στην Τροποποιητική Έκδοση 2.1 του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς 2023-2032


Η Διαβούλευση θα διαρκέσει
από τις 31 Μαΐου 2023 μέχρι τις 9 Ιουνίου 2023
συμπεριλαμβανομένων.

Καλείται κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο όπως υποβάλει στον ΔΣΜΚ τα σχόλια ή τις εισηγήσεις του, επί των προτεινόμενων σχεδιασμών του Συστήματος, με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση [email protected]. Εναλλακτικά, σχόλια ή εισηγήσεις μπορούν να σταλούν στον ΔΣΜΚ στην ταχυδρομική διεύθυνση Ευαγγελίστριας 68, 2057 Στρόβολος ή στο τηλεομοιότυπο 22611666.

Για την υποβολή των σχολίων ή εισηγήσεων να χρησιμοποιηθεί το ειδικό Έντυπο Υποβολής Σχολίων.

Όλα τα σχόλια και εισηγήσεις θα πρέπει να παραληφθούν από τον ΔΣΜΚ το αργότερο μέχρι τις 9 Ιουνίου 2023, ώρα 14:00.

Λευκωσία, 31 Μαΐου 2023

Σχετικά Κείμενα