Επιλογή Σελίδας

Σε σχέση με τη Δημόσια Διαβούλευση Αρ. 3/2020 – Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς για την Περίοδο 2021 έως 2030, ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) παραθέτει στο συνημμένο τις θέσεις και τις προτάσεις του για τα σχόλια και τις προτάσεις των Ενδιαφερομένων.