Επιλογή Σελίδας

Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) ανακοινώνει την έναρξη της Δημόσιας Διαβούλευσης Αρ.03 /2020 που αφορά στο Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς, για την Περίοδο 2021 έως 2030.

Η Διαβούλευση θα διαρκέσει από τις 6 Νοεμβρίου 2020 μέχρι τις 7 Δεκεμβρίου 2020, συμπεριλαμβανομένων.

Καλείται κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο όπως υποβάλει στον ΔΣΜΚ τα σχόλια ή τις εισηγήσεις του, επί των προτεινόμενων σχεδιασμών του Συστήματος Μεταφοράς, με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση consultationTYΝ[email protected]. Εναλλακτικά, σχόλια ή εισηγήσεις μπορούν να σταλούν στον ΔΣΜΚ στην ταχυδρομική διεύθυνση Ευαγγελίστριας 68, 2057 Στρόβολος ή στο τηλεομοιότυπο 22611666.

Για την υποβολή των σχολίων ή εισηγήσεων να χρησιμοποιηθεί το ειδικό Έντυπο Υποβολής Σχολίων. Όλα τα σχόλια και εισηγήσεις θα πρέπει να παραληφθούν από τον ΔΣΜΚ το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020, ώρα 14:00.

Λευκωσία, 6 Νοεμβρίου 2020

Σχετικά Έγγραφα


Σχετικοί Σύνδεσμοι